bedrijven

Bedrijven zijn de afgelopen jaren steeds meer geld uit gaan geven aan milieumaatregelen. Zo bestond in 2021 14,2 procent van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. Negen jaar eerder was dat 3,7 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Energiebedrijven deden in 2020 veruit de meeste milieu-investeringen. Dat is het meest recente jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak.

Andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie-, de voedingsmiddelen- en de metaalindustrie. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 96 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar. In 2021 investeerden bedrijven voor 2,0 miljard euro in het milieu. Dat is 861 miljoen euro (30 procent) minder dan in 2020. In dat jaar piekten de milieu-investeringen; in totaal werd toen 2,9 miljard euro besteed aan het milieu.

Grote projecten

Deze piek hangt volgens het CBS vooral samen met grote projecten zoals windmolenparken op zee die in de cijfers worden meegenomen zodra ze in gebruik worden genomen. Milieu-investeringen piekten eerder in 2015 en 2016. In beide jaren werd ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Het vijfjaarsgemiddelde van het milieuaandeel in de totale investeringen is sinds 1975 toegenomen van 3 procent naar ruim 12 procent in 2021. Vooral vanaf 2012 is het aandeel gegroeid.

Betere luchtkwaliteit

Van de totale milieu-investeringen door bedrijven in 2021 ging bijna 94 procent (1,9 miljard euro) naar voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.

Betere waterkwaliteit

Voor een betere waterkwaliteit is 55 miljoen euro uitgegeven in 2021, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Ook werd 55 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 9 miljoen euro aan het beperken van geluidhinder, 7 miljoen euro aan het verwerken van afval en 4 miljoen euro aan het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.

Heb je interesse in vacatures binnen de industrie? Klik dan hier op industrie vacatures.