In plaats van de geëiste 1,8 miljoen euro, moet het Dordtse Chemours 875.000 euro betalen aan boetes vanwege het lozen van afvalwater met PFOA. De Haagse rechtbank besliste dat afgelopen dinsdag. De reden van het halveren van de eis: Chemours kan niet worden verweten dat er na onderzoek en maatregelen sinds 2013 toch nog PFOA in het afvalwater zou zitten.

Dat er nog PFOA in het afvalwater bleek te zitten, werd pas duidelijk toen de DCMR met een andere meetmethode startte. Met deze methode zijn ook kleinere hoeveelheden te detecteren.

Volgens de rechtbank leidt een hogere dwangsom niet tot meer actiebereidheid bij het chemiebedrijf. Een constructievere oplossing is volgens de rechter een samenwerking tussen overheden, DCMR en Chemours.