Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent gereduceerd. De proefinstallatie met onder meer actiefkoolfilters blijkt zo goed te werken dat Chemours 10 september een vergunning heeft aangevraagd voor een permanente, meer geautomatiseerde waterzuiveringsinstallatie. De provincie Zuid-Holland buigt zich nu over een besluit op de aanvraag.

Het chemiebedrijf startte in juni 2017 met watertechnologieleverancier Logisticon Water Treatment met het ontwerp en de bouw van een proefinstallatie om verschillende waterzuiveringstechnieken te testen om de lozing van FRD-903 en PFOA te reduceren. Hierbij gaat het om een lamellenseparator om de vaste deeltjes van de afvalwaterstroom af te scheiden, evenals een DAF-installatie (dissolved air flotation) en een zandfilter. Het hart van de zuivering is de actiefkoolfiltratie met drie karakteristieke silo’s van de Belgische firma Desotec.

Doel gehaald
De provincie Zuid-Holland verlaagde in 2017 de maximaal toegestane jaarvracht voor de indirecte lozing van FRD naar de rwzi Dordrecht van 6400 kg naar 2035 kg. In 2018 van 2035 kg naar 148 kg en daarna naar 140 kg. Vervolgens heeft Chemours zelf gevraagd om een verlaging naar maximaal 20 kg per jaar per 2021. Dat is inmiddels ingehaald door de vergunningsaanvraag van 10 september waarin Chemours verzoekt om een maximale jaarvracht van 2 kg per jaar. “Dat hebben we nu al gehaald”, meldt de woordvoerder van Chemours.

Meetprogramma
Rijkswaterstaat concludeert op basis van een meetprogramma rondom Chemours over de periode maart/mei 2019 dat de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent is gereduceerd. RWS nam in totaal 108 watermonsters, onder meer afkomstig van afvalwater dat zowel direct als indirect via de rwzi Dordrecht op het oppervlaktewater wordt geloosd. Voor wat betreft het ontvangende oppervlaktewater stelt RWS dat voor zowel FRD als PFOA de gemeten concentraties ruim lager zijn dan de beschikbare normen voor oppervlaktewater en drinkwater. Daarnaast zijn monsters genomen van oppervlaktewater in de directe omgeving van de lozing van Chemours en verderop in de Merwede. Hierbij is met name gekeken naar locaties waar inname van drinkwater plaatsvindt.

Effect
De provincie Zuid-Holland schrijft dan ook in een brief dat de ‘ambtshalve wijzigingen om de vergunde indirecte lozing van FRD-903 door Chemours stelselmatig te verlagen daadwerkelijk effect hebben’. Chemours is bezig om ook de emissie via de lucht met 99% te reduceren, wat volgens de woordvoerder van het chemiebedrijf zal leiden tot een evenredig verminderde depositie van stoffen in de omgeving (en het water).
De woordvoerder van Oasen spreekt over een positieve ontwikkeling. “We moeten niet vergeten dat we een paar jaar geleden nog te maken hadden met een vergunning van 6.400 kilo per jaar! Als je het hebt over een lozing van 2 kilo per jaar, dan daalt de meetbare concentratie in het oppervlaktewater naar minder 1 nanogram per liter, met andere woorden: dan kun je het bijna niet meer meten. Het zou fantastisch zijn als ook die laatste twee kilo’s uiteindelijk naar 0 kunnen gaan. Ons uitgangsprincipe is immers: wat er niet in het milieu komt hoef je er ook niet uit te halen.”

Membraanfiltratie
De woordvoerder benadrukt dat er geen verband is tussen het besluit om onze waterzuiveringen in de toekomst aan te passen en de lozing van Chemours. “We moeten in de toekomst onze meest westelijk gelegen zuiveringen sowieso aanpassen naar membraanfiltratie, ongeacht de lozing. Dat komt omdat we verwachten dat de toenemende verzilting – door klimaatverandering en toenemende warme en droge zomers- ervoor zal zorgen dat de concentratie chloride (zout) in de rivier de komende decennia uiteindelijk te hoog wordt voor traditionele zuiveringsmethoden. Dus de nieuwe zuiveringsmethoden gaan we ook daadwerkelijk toepassen. Toen we nog te maken hadden met de hoge vergunning van Chemours hebben we gezegd: als we die investeringen versneld naar voren moeten halen, dan moeten we onze huidige zuiveringen versneld afschrijven en dat kost tientallen miljoenen extra die niet op bordje van de burger – de maatschappij- thuis horen.”