In principe zouden de 300 bedrijven met de grootste CO2-uitstoot vanaf volgend jaar een oplopende CO2-taks gaan betalen. Het kabinet heeft deze bedrijven echter toegezegd dat er ‘voorlopig amper CO2-heffing betaald zal hoeven te worden’ vanwege de (corona)crisis.

Dispensatie

Volgens het kabinet zit de industrie in zwaar weer. Door meer dispensatierechten te verlenen dat in eerste instantie begroot, zal de netto lastenverzwaring voor de industrie nihil zijn. Vanaf 2024 zullen de dinspensatierechten worden afgebouwd, zodat de sector de gelegenheid krijgt ‘voorzichtig op te starten’ in een periode met ‘onzekere economische ontwikkelingen’.

Grof schandaal

Het doel in 2030 – 59% minder uitstoot – blijft onveranderd. VEMW-voorzitter Hans Grünfeld laat in een interview met de NOS weten dat hij denkt dat investeringen vanwege het onveranderde tussendoel in 2030 niet zullen worden uitgesteld. Hij vindt de beslissing gezien de omstandigheden een verstandige beslissing. Milieu-organisaties denken daar anders over. Greenpeace voorzitter Joris Thijssen noemt de beslissing van het kabinet een ‘grof schandaal’. “Het kabinet misbruikt de coronacrisis om de CO2-heffing op de lange baan te schuiven. Het gevolg is dat de grote vervuilers blijven vervuilen en uiteindelijk niet hoeven te betalen”, vertelt de voorzitter in een interview met NOS.

Verschillen

De gehele industrie – alle 300 bedrijven dus – worden ontzien, niet alleen de bedrijven die in de problemen zijn gekomen. De onderlinge verschillen zijn echter vrij groot. Tata heeft aanzienlijke omzetverliezen geconstateerd en noodgedwongen gebruik moeten maken van de NOW-regeling, terwijl aan de andere kant zowel Yara als Dow geen verliezen hebben gemaakt. Een woordvoerder van Dow laat de NOS weten ‘wel iets gemerkt te hebben van de coronacrisis, maar geen uitstel van de heffing nodig heeft’.