Complexe watervergunning Sitech Services voor Chemelot stap dichterbij

Chemelot
Chemelot in Zuid-Limburg (foto: Wikimedia Commons).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft 28 juli een ontwerpbesluit genomen voor een nieuwe waterwetvergunning voor Sitech Services. Het bedrijf zuivert in een biologische afvalwaterzuivering het afvalwater van 60 fabrieken op het Chemelot-terrein in Limburg. Partijen kunnen vanaf 4 augustus gedurende zes weken hun zienswijze indienen. Het waterschap gaat ervan uit in december 2020 een definitief besluit te kunnen nemen.

De vergunning van Sitech Services verliep aanvankelijk op 31 december 2019. Het bedrijf diende 7 juni 2019 een nieuwe aanvraag in, voor een looptijd van zeven jaar. Het waterschap had echter verzocht de aanvraag in maart 2020 in te dienen en was zeer onaangenaam verrast met die overschrijding van ruim drie maanden.

Directeur Loek Radix van Chemelot gaf in januari 2020 in De Limburger aan de vergunningaanvraag ernstig te hebben onderschat. “We hadden aanvankelijk een vergunning voor veertig verschillende clusters van stoffen. Nu moeten we van 650 individuele stoffen de effecten op het milieu en de waterkwaliteit bepalen. Van heel veel stoffen is dat gewoon niet bekend, dat moeten we uitzoeken”, aldus Radix.

Intensieve samenwerking

Bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap stelt dat een nieuwe vergunning voor Sitech Services nu een flinke stap dichterbij is gekomen: “De afgelopen jaren hebben we met alle betrokken partijen intensief samengewerkt om tot dit ontwerpbesluit te kunnen komen. Een eerdere aanvraag in juni 2019 was onvolledig. Dit voorjaar heeft Sitech wel de benodigde gegevens aangeleverd. Ik ben blij dat er nu een ontwerpbesluit is.”
Zo heeft Sitech Services extra chemische en toxische gegevens aangeleverd over meerdere individuele stoffen. Ook leverde het bedrijf extra informatie over de waterbezwaarlijkheid van de stoffen, evenals reductiemogelijkheden. Het ontwerpbesluit telt ruim 93 pagina’s.

Waterbezwaarlijkheid in kaart gebracht

Om tot het besluit te komen heeft waterschap Limburg naast eigen adviseurs ook externe deskundigen ingeschakeld van onder andere het RIVM. Het RIVM heeft ook de waterbezwaarlijkheid van de te lozen stoffen in kaart gebracht. “Daarnaast heeft het RIVM het waterschap geadviseerd om voor 30 stoffen nieuwe lozingsnormen op te stellen”, zegt Van Wersch. “Het waterschap heeft samen met Rijkswaterstaat voor 69 stoffen een normoverschrijding vastgesteld. Sitech Services komt nu met een plan van aanpak om de lozing van de stoffen in zeven jaar gefaseerd terug te brengen.”

Definitief besluit

Na de publicatie van het ontwerpbesluit kunnen partijen de komende weken eventuele zienswijzen indienen. Drinkwaterbedrijven Dunea, Evides en WML komen binnenkort bij elkaar om de zienswijze met elkaar af te stemmen, weet Andre Bannink, adviseur van RIWA-Maas. Na de periode van inzage wordt de vergunning procedureel afgehandeld. Het waterschap gaat ervan uit in december 2020 een definitief besluit te kunnen nemen.

“De nieuwe vergunning gaat dan per 1 januari 2021 in met een looptijd van 7 jaar”, zegt Van Wersch. Het gaat om een zeer complexe vergunning omdat op het terrein bijna 60 fabrieken staan die via een professionele zuiveringsinstallatie ruim 630 stoffen via een beek van het waterschap op de Maas lozen. Ook tijdens de nieuwe vergunning blijft Waterschap Limburg het effluent bij de zuiveringsinstallatie op het Sitech terrein toetsen zodat de drinkwatervoorziening gewaarborgd is en blijft.”