FME: impact oorlog Oekraine hangt af van duur en ernst

Hoe groot zal de impact zijn van de oorlog in Oekraïne op de Nederlandse industrie? Volgens FME hangt dat af van de duur van het conflict en de ernst van de (wederzijdse) sancties.

De Nederlandse industrie krijgt op verschillende manieren te maken met consequenties van de oorlog in Oekraïne. Export van technologie en machines naar Rusland zal teruglopen. Leveringen van grondstoffen en producten uit Rusland en Oekraïne kunnen ook vertraging oplopen.

Mineralen

Zowel Oekraïne als Rusland spelen een significante rol in de levering van bepaalde grondstoffen. Rusland levert zo’n twintig procent van het benodigde gas aan Nederland. Oekraïne levert vooral mineralen, ook aan Nederland. Het land levert veel titanium en ijzererts. Daarnaast heeft het land ongeveer een derde van de wereldvoorraad mangaanerts in handen.

Niet problematisch

De afhankelijkheid van het Russisch gas is vervelend, maar minder zorgwekkend dan wanneer het conflict aan het begin van de winter zou zijn uitgebroken. FME verwacht dat de energieprijzen nog zullen stijgen en tot aan het einde van 2023 relatief hoog zullen blijven. Dat zal weliswaar de prijzen van onderdelen en producten aanjagen, maar op korte termijn is de afhankelijkheid niet problematisch.

Export

Wat betreft export is het vooral Rusland dat voor problemen zorgt. Nederland exporteerde in het laatste pre-coronajaar voor zo’n 6,5 miljard euro aan handel richting Rusland. Aan Oekraïne werd toen fors minder verkocht, maar die handel neemt toe sinds de EU een handelsverdrag met Oekraïne heeft gesloten.

Foto: Wikimedia Commons