FME: miljoenennota teleurstellend, te weinig steun voor noodlijdende bedrijven

FME

FME, de grootste ondernemersorganisatie voor de industrie, vindt de miljoenennota teleurstellend. Volgens FME zou het kabinet zich niet alleen zorgen moeten maken om de koopkracht van de consument, maar ook om die van het bedrijfsleven.

In tegenstelling tot omringende Europese landen, reserveert Nederland geen geld om noodlijdende bedrijven door de energiecrisis te loodsen. Van de Europese Commissie mag Nederland wél die steun geven. FME vreest dan ook dat door het uitblijven van steun ‘de hele industriële waardeketen onderuit gaat.’

Kurk

FME meent dat het kabinet niet alleen prioriteit maken van de koopkracht van de consument, maar juist ook van de koopkracht van het bedrijfsleven. De ondernemersorganisatie stelt dat alleen innovatieve, digitale en duurzame bedrijven in staat zijn om het Nederlandse verdienvermogen op peil te houden. “Het kabinet moet niet vergeten dat bedrijven de kurk zijn waarop onze economie en welvaartsstaat drijft”, zegt FME voorzitter Theo Henrar.

Er wordt overigens wel gewerkt aan een compensatie voor het bedrijfsleven, maar daarover is op dit moment nog niks bekend.

kvk-nummer

Volgens FME is het goed dat het kabinet consumenten ondersteunt in koopkrachtherstel, maar volgens de ondernemersorganisatie ziet het kabinet bedrijven onterecht uitsluitend als kvk-nummer. Henrar: “Bedrijven zijn ondernemers; mensen met personeel, met studerende kinderen, hypotheken. Werkgevers maken zich net zo goed zorgen; over hoe het hoofd boven water te houden, een faillissement te voorkomen, het überhaupt kunnen betalen van de salarissen aan hun werknemers”.

Vaste hand

Henrar wil dat het kabinet daadkrachtiger regeert: “De Nederlandse industrie is van cruciaal belang om de energietransitie te laten slagen. Maar dan is een vaste hand van de overheid belangrijker dan ooit. FME verwacht zekerheid, consistentie en faciliterend beleid van de overheid zodat een goed ondernemers- en innovatieklimaat wordt geboden. Nu moet woord bij daad worden gevoegd en eindelijk 3% van ons BBP in innovatie geïnvesteerd worden. Ook moeten bestaande innovatiesubsidies geïndexeerd worden.”

Heb je interesse in vacatures binnen de industrie? Klik dan op industrie vacatures.