De veelbesproken fusie tussen Tata Steel en Thyssen-Krupp gaat niet meer door. Waar eind vorig jaar de fusie op losse schroeven kwam te staan vanwege de mogelijke verplaatsing van activiteiten naar lage lonen landen en de reactie daarop vanuit de vakbonden, is de oorzaak van het uitblijven van een fusie nu van geheel andere aard.

Zowel Tata Steel als Thyssen Krupp hebben de stekker uit de fusie getrokken vanwege een besluit van de Europese Commissie. Persvoorlichter Robert Moens legt uit: “Als bedrijven met een dergelijke omvang het voornemen hebben te fuseren, mag de Europese Commissie daar iets van vinden. Je krijgt met een dergelijke fusie namelijk mogelijk te maken met een monopolie positie op het gebied van de staalproductie en dat mag niet. Om die positie te voorkomen, hebben we een pakket met compenserende maatregelen samengesteld en dat de commissie voorgelegd. De commissie heeft dat pakket niet geaccepteerd. Het is lastig te bepalen hoe de commissie tot die afweging is gekomen, maar het is nu eenmaal een feit.”

De enige mogelijkheid om de fusie wel te laten doorgaan, was volgens Moens het afstoten van enkele bedrijfsonderdelen. “Maar dan gaat het hele idee van een groter en sterker bedrijf uiteraard teniet. Dat was voor Tata en Thyssen beiden onacceptabel. Daarom hebben we besloten de stekker er uit te trekken.”

Het idee achter de fusie zat volgens Moens goed in elkaar. “We zouden hiermee zowel Tata als Thyssen future proof maken. Beide bedrijven zetten sterk in op R&D en alleen al op dat gebied zouden we veel voor elkaar kunnen betekenen.”

Niet alleen Tata en Thyssen zijn teleurgesteld, ook het moederbedrijf in India had belang bij de fusie. Het Indiase Tata Steel zou met de fusie een meerderheidsbelang in het Europese Tata Steel verliezen en zich daardoor beter op de eigen markt kunnen concentreren. “Ik kan daar verder geen inhoudelijk commentaar op geven”, besluit Moens.