Gezondheidsraad doet onderzoek naar norm voor fijnstofemissie

Minister Van Veldhoven heeft de Gezondheidsraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een mogelijke norm voor de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van deze emissie, zo meldt de NOS.

In Nederland overlijden zo’n 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan fijnstof. Vooral mensen met hart- en longproblemen lopen een groter risico. Kinderen blijken door blootstelling aan stikstofdioxide een grotere kans op astma te hebben.

Er bestaat weliswaar een norm voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide, maar die is inmiddels twintig jaar oud. In 2018 deed Milieudefensie zelfstandig onderzoek naar de uitstoot van beide emissies en schrok van de resultaten. De organisatie pleitte toen voor het opstellen van strengere regels.

Uitstoters van stikstofoxiden en fijnstof zijn auto’s, vliegtuigen, haardkachels, maar ook raffinaderijen, staalproducenten en chemische fabrieken. In de bouw komt ook relatief veel fijnstof vrij. Daarnaast is er ook nog een grote component ‘natuurlijk fijnstof’. Ongeveer de helft van het aanwezige fijnstof wordt veroorzaakt voor stuifzand (Sahara), zeezout en ander bodemstof.

Voor het bepalen van de industriële fijnstofemissies heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) een methode uitgebracht in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak): de NTA8029. Met deze methode kan zowel de PM2.5 als de PM10 bepaald worden. Bedrijven die onder de Milieujaarverslag en European Pollutant Release Transfer Register vallen, dienen met deze methode hun jaarlijkse emissievracht te bepalen. Deze emissievrachten worden in een database, rekening houdend met diverse factoren, gebruikt voor de bepaling van de jaarlijkse emissie, naast de continue metingen die het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit uitvoert.

Data met betrekking tot de aanwezigheid van fijnstof en stikstofdioxide is dus ruimschoots aanwezig. Wat kennelijk nog niet voldoende duidelijk is, betreft de invloed van dergelijke emissies op de volksgezondheid. De huidige normen schieten tekort, meent Milieudefensie. De Gezondheidsraad zal waarschijnlijk de normen voor de fijnstofemissies terugschroeven. Begin vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad al om niet de Europese normen voor fijnstofemissies te gebruiken, maar die van de WHO. Het zou best kunnen zijn dat die norm op relatief korte termijn de norm voor Nederland wordt.

Foto: VW. Het Volkswagen concern kreeg miljardenboetes opgelegd, nadat uitlekte dat het bedrijf stelselmatig en bewust ‘sjoemelsoftware’ installeerde op testauto’s met dieselmotoren. De auto’s bleken in de praktijk veel meer NoX uit te stoten dan in de testsituatie. Onder andere door ‘dieselgade’ laaide de stikstofdiscussie weer op.