Grolsch haalt groen gas uit afvalwater

Bierbrouwer Grolsch heeft een primeur: uit het afvalwater dat het bedrijf produceert, wordt vanaf nu groen gas gewonnen. Op jaarbasis zal naar verwachting een miljoen nM3 gas worden gewonnen en dat komt overeen met het verbruik van zo’n 700 huishoudens.

Op het terrein van bierbrouwer Grolsch zorgt een gasinstallatie er voor dat een kostbaar restproduct in de toekomst zinvol zal worden ingezet. Het afvalwater van Grolsch bevat organisch materiaal dat vergist kan worden en dat resulteert in biogas. Middels membraantechnologie wordt het biogas gescheiden in methaan, CO2 en de overige componenten. Het productgas wordt vervolgens opgewerkt tot de vereiste 89% methaan en na toevoeging van de THT geurstof, kan het gas worden teruggeleverd aan het gasnet.

Tegelijkertijd werkt Grolsch aan een andere manier van vergroening: restwarmte uit het bierbrouwproces wordt afgevangen en middels een nieuw aangelegde leiding naar energieleverancier Twence getransporteerd. Vanaf December wordt die restwarmte ingezet om huizen te verwarmen.

Susan Ladrak, Sustainability Manager bij Grolsch, vertelt: “Met de komst van de warmteleiding – een duurzame samenwerking met Twence – was het noodzakelijk het in de afvalwaterzuivering geproduceerde biogas een andere bestemming te geven, waarin het nog steeds optimaal wordt benut. We zijn erg trots op deze groene, regionale samenwerking. Dicht bij huis zorgen we voor de verdere vergroening van de brouwerij en het gasnet, en op grotere schaal dragen we bij aan het behalen van de nationale klimaatdoelen op het gebied van CO2-, en stikstofreductie.”