Foto: David Mark / Pixabay

Restwarmte industrie N-Holland kan bijna 2 miljoen huizen verwarmen

Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan de Noord-Hollandse industrie zo’n 2 miljoen huizen van verwarming voorzien. De omgevingsdienst voerde het onderzoek uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De industrie in Noord-Holland zou bijna 2 miljoen woningen van verwarming kunnen voorzien. Die warmte wordt nu nog via de lucht en het oppervlakte water weggekoeld. Omdat in 2030 de helft van de woningen van het gas af moet, zou de inzet van industriële restwarmte interessant kunnen zijn.

Warmtewet 2

De omgevingsdienst gebruikte de cijfers over warmte-overschotten van 65 bedrijven in de regio. Die bedrijven bevinden zich ondermeer in de chemie, energie, food en afval. De 65 bedrijven zijn goed voor 95% van de potentiële restwarmte in de regio. Op dit moment kunnen bedrijven met een warmte-overschot hun warmte in principe verkopen aan een energieleverancier, maar dat gaat veranderen. In 2022 treedt namelijk de Wet Collectieve Warmtevoorziening in werking (ook wel bekend als de Warmtewet 2) en daarin is vastgelegd dat producenten hun restwarmte gratis ter beschikking moeten stellen.

Haalbaar?

Dat er veel restwarmte beschikbaar is, wil niet zeggen dat het technisch (laat staan economisch) haalbaar is dat er ook daadwerkelijk 2 miljoen woningen van warmte zullen worden voorzien. Dat hangt af van de temperatuur van de warmte en afstand (en mogelijkheid tot aanleggen) van een warmtenet.

Daar komt bij dat het in de lijn der verwachting ligt dat de beschikbare hoeveelheid industriële restwarmte in de toekomst fors zal afnemen door de verduurzaming van de industrie. Desondanks blijft er volgens gedeputeerde Klimaat en Energie bij de provincie Noord-Holland Edward Stigter altijd restwarmte over: “Er zal altijd energie nodig blijven bij industriële processen, en dus warmte overblijven die we elders kunnen inzetten. Dat is en blijft een win-win situatie voor inwoners én de industrie”.

Cluster Energie Strategie

Het onderzoek van de omgevingsdienst maakt deel uit van het Cluster Energie Strategie, dat vorige maand werd aangeboden aan het ministerie van EZK. In dat cluster staan de verbetering van het elektriciteitsnetwerk en de aanleg van een waterstofnetwerk plus een restwarmtenet centraal.

De provincie meent dat er grote structurele veranderingen noodzakelijk zijn. Tussen de IJmond en Amsterdam moet een regionale waterstofleiding komen, in zowel Amsterdam als Zaandam is een lage druk waterstofnet nodig. Ook moet het elektriciteitsnet meer stroom kunnen verwerken en is een (rest)warmtenet in de IJmond gewenst.

De huidige CO2-uitstoot van de industrie en de energiesector in de regio bedraagt 18,3 megaton. In 2030 moet die uitstoot gehalveerd zijn en in 2050 moet de regio, net als de rest van Nederland, CO2-neutraal zijn.