Groningen Seaports gaat lobbyen voor noodwet stikstofperikelen

Groningen Seaports gaat (samen met provincie en gemeenten) lobbyen bij minister Wiebes van Economische Zaken om een noodwet te maken die de stikstofcrisis moet oplossen. Dat zegt Cas König, directeur van Groningen Seaports. Wiebes is volgende week in Delfzijl om redes te houden bij twee congressen in Delfzijl. 

König meldt verder dat er wel al door Gedeputeerde Staten een oplossing is gemaakt voor de bouw van windmolenparken en terreinen voor zonne-panelen en andere bouwprojecten die geen stikstofuitstoot hebben. “Maar dat is nog lang niet genoeg.” Het kabinet moet volgens hem snel met maatregelen komen voor een houdbare oplossing. Hij wijst er nogmaals op dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) de grote projecten momenteel stillegt, terwijl sommige van die projecten juist zijn opgezet om de stikstofuitstoot te verminderen. ”Iedere kilowattuur die minder nodig is, betekent minder Nox-uitstoot. ” Er zouden dertig initiatieven in de havens zijn, bedoeld voor de energietransitie. Maar ook gevestigde bedrijven hebben last en lopen mogelijk investeringen mis of investeringen worden in de ijskast gezet. Nog afgezien van dreigende problemen wat betreft werkgelegenheid bij de bedrijven zelf, maar ook bij hun toeleveranciers.”