Hoe lang blijft de steun voor het bedrijfsleven overeind?

Gisteravond was VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen te gast bij een extra uitzending op Op1 in verband met de nieuwe harde lockdown. Daar sprak ze onder andere over de gevolgen voor het bedrijfsleven in Nederland.

Er geldt weer een harde lockdown in Nederland. Terwijl de cijfers voor de deltavariant de goede kant opgingen, baart de omikron variant dermate veel zorgen dat het kabinet zich genoodzaakt voelde om maatregelen te nemen.

De verschillende steunpakketten lopen vooralsnog door, maar waar bij de eerste lockdown de zakken van de minister van financiën nog diep waren, is de bodem zo langzamerhand wel in zicht, zou men denken.

Plan

“Wij willen een lange termijn plan”, vertelt Thijssen. “Daar vragen we inmiddels al een jaar om. We vinden dat de overheid zich voor moet bereiden op dat we elke winter dit soort pieken zullen gaan zien. Zorg dus dat je testcapaciteit op orde is, dat je op tijd boostert, dat er wordt gewerkt aan IC-capaciteit, enzovoorts.”

Volgens Thijssen wordt er te makkelijk naar het lockdown mechanisme gegrepen. “Ik denk dat een andere mindset moet aannemen: hoe kun je nou het bedrijfsleven toch openhouden? Als je uitgangspunt is dat je het bedrijfsleven open wilt houden, ben je geneigd veel meer uit de kast te halen om dat ook te bereiken.”

Wanneer stopt het?

Terwijl er inmiddels bijna 90 miljard euro is uitgegeven aan steunpakketten in de coronacrisis, heeft VNO-NCW met het kabinet kunnen afspreken dat die pakketten tot en met het eerste kwartaal van 2022 zullen doorlopen. Maar wanneer houdt het op? Stef Blok heeft al eerder aangegeven dat ‘het een keer moet ophouden met de pakketten’, niet alleen omdat het geld op raakt, maar ook omdat de steun een verstorende werking op de economie kan hebben.

Volgens Thijssen is dit echter niet het moment om het over het stopzetten van steunmaatregelen te hebben. “Dat we het er een keer over moeten hebben, dat begrijp ik, maar niet op het moment dat vele ondernemers weer met een harde lockdown te maken krijgen. Dat vind ik ongepast.”

Op orde

Thijssen meent dat er ook voor de steunpakketten een lange termijn plan moet komen. “Het kan niet zo zijn dat de overheid haar zaakjes niet op orde heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot het boosteren, en gewoon doorgaat met wat ze doen, terwijl ondernemers dan maar moeten zien hoe ze het oplossen. Maak nou eens een plan hoe we gaan samenleven met het virus.”

Cijfers

Wat ook irritatie opwekt bij Thijssen zijn de cijfers rondom de steunpakketten. “Van die genoemde 90 miljard is 40 miljard naar de bedrijven gegaan. Daarvan is de helft gebruikt voor uitstel van belastingbetaling, en de andere helft is ingezet voor loonsteun om medewerkers in dienst te houden. Het is dus niet zo dat steun in de zakken van ondernemers terecht is gekomen.”