Glasgow en de industrie: wat leverde het op?

Reacties op de net afgeronde klimaattop in Glasgow zijn wisselend: milieu-organisaties zijn veelal teleurgesteld, anderen zien wel degelijk lichtpunten.

De teleurstelling zat hem voor de meeste deelnemende partijen in de staart van de conferentie. China en India besloten namelijk op het laatste moment om de tekst over de inzet van fossiele brandstof te veranderen van ‘uitfaseren’ naar ‘verminderen’.

Methaanpact

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden, zoals de intentieverklaring tussen Nederland en Namibië. Ook het Methaanpact behoort tot de positieve ontwikkelingen van Glasgow, hoewel Rusland, China en Australië, allen grote uitstoters, die overeenkomst niet ondertekend hebben. Het voornemen om vanaf 2030 te stoppen met ontbossing kan uiteraard ook tot de positieve ontwikkelingen worden gerekend.

Buitenlandse off-shore

Direct relevant voor de Nederlandse industrie was de Nederlandse handtekening onder een verklaring om te stoppen met het steunen van buitenlandse olie- en gasprojecten. Die handtekening gaat namelijk banen kosten. Volgens staatssecretaris Vijlbrief van financiën gaat het daarbij om zo’n 2000 banen per jaar, maar volgens VNO-NCW gaat het om veel meer banen: ruim 13.000.

Volgens VNO-NCW is de schatting van het banenverlies gebaseerd op ‘geluiden uit de sector’. Grote bedrijven als Boskalis, IHC en Van Oord herkennen zich echter niet in de schatting van VNO-NCW. Vooral omdat op dit moment nog onduidelijk is welke activiteiten wel en niet onder de verklaring zullen vallen, maakt het lastig om een schatting te geven over het aantal banen dat op de tocht staat.

Zonder ruggespraak

Los van het precieze aantal banen dat mogelijk gaat verdwijnen, heeft de verklaring van Nederland op de klimaattop de offshore sector overvallen. De off-shore sector was en is volop in gesprek met zowel de Nederlandse overheid als met de ketenpartners. Daarbij gaat het om vergroening van de sector, de afbouw van exportkredietverzekeringen voor fossiele energie en de gevolgen voor de werkgelegenheid. De handtekening onder de verklaring werd gezet zonder ruggespraak met de sector.

Onevenredig

Interessant is dat onze Oosterburen overwegend negatief reageerden op Glasgow. Het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) laat weten ‘te betreuren dat er in Glasgow geen grote doorbraak is gerealiseerd’. Het gevolg van het ontbreken van die doorbraak betekent volgens het BDI dat de gestelde doelen nu ‘onevenredig op de schouders van de Duitse en Europese industrie terecht zullen komen’.