Industrie 4.0 op de WOTS

Industrie 4.0: veel over geschreven en gesproken. Door voorstanders ook wel omschreven als dé nieuwe techniek om mee te kunnen komen met de concurrentie. Door tegenstanders vooral gezien als ‘marketingpraat waar je in de praktijk bijna niks mee kunt’. En toch, of misschien wel juist daarom, komt FHI ook op de komende WOTS met een ‘Adviesroute Industrie 4.0’. In dit online artikeltje drie mensen aan het woord over industrie 4.0.

  1. De organisatie: Tim Middeldorp, FHI Senior Projectmanager

Uit bijeenkomsten en onderzoeken blijkt dat mensen meer willen weten over Industrie 4.0, dus geven we daar gehoor aan. Die vragen, of we ‘iets’ met Industrie 4.0 kunnen doen, komen zeker ook uit de vraagkant. Concreet hebben we invulling gegeven aan het thema door een inhoudelijke seminarprogramma samen te stellen en een route over de beursvloer uit te zetten langs partijen die zich bezighouden met Industrie 4.0. In het seminarprogramma krijgen de deelnemers vooral verhalen uit de praktijk en op de beursvloer is er meer aandacht voor de aanbodkant. Juist de mensen die vinden dat Industrie 4.0 vooral een marketingwoord is, moeten bij het seminar aanschuiven. Dan zie je wel degelijk dat Industrie 4.0 renderend kan zijn.”

2. Deelnemer Adviesroute Martijn Smit, directeur KELLER AG

“Er zijn meer dan voldoende voorbeelden uit de praktijk, waaruit blijkt dat Industrie 4.0 achtige toepassingen uitstekend werken. Brandstoffen bijvoorbeeld zijn ideaal voor beheer met geautomatiseerde ‘smart’ processen. Het bewaken op afstand van het vulniveau bij stookolie-, diesel- en benzinetanks is voor olieconcerns, net als voor tankeigenaars en woningbeheerders een grote hulp. KELLER heeft daarvoor, samen met een Zwitserse olieleverancier het bewakingssysteem op afstand “EasyOil®” ontwikkeld. Dit systeem heeft zich inmiddels in de markt gevestigd en is bij 80% van alle stookolieleveringen het doorslaggevende koopargument bij de klant voor het afsluiten van een contract. De druk of het olieniveau wordt op het laagste punt van de tank gemeten, waarna de actuele inhoud in liters aan de hand van de tankvorm wordt berekend en de gegevens via GSM worden doorgegeven. Een bijzonderheid van deze toepassing is de klantspecifieke software. Die bevat naast de gangbare gegevens, zoals het vulpeil en de verbruiks- en bestelgeschiedenis, ook de olieprijzen, die twee keer per dag worden geactualiseerd. Met deze gecombineerde informatie is een geoptimaliseerd bestelproces mogelijk, want zo kunnen dan voorraden worden aangelegd als de olieprijs laag is of als de tankwagen toevallig in de buurt is.”

3. Deelnemer Adviesroute Joop de Kwant, directeur Prodek

“Ik denk dat de klassieke indeling van plants in de procesindustrie de komende tijd gaat veranderen. Je hebt nu vaak nog een controlekamer met een stuk of wat beeldschermen en Arbo-goedgekeurde stoelen waar een paar procesoperators aan het werk zijn. In de toekomst worden die control rooms dunner bemand en heb je op de werkvloer een multi-inzetbare werknemer rondlopen. Stel dat een medewerker in de klassieke situatie op een rondje door de fabriek een robot tegenkomt die er niet helemaal goed uitziet: dan zou hij eigenlijk eerst terug moeten naar z’n controlekamer om daar in z’n SCADA te kijken of er iets aan de hand is. Door een SCADA-systeem open te zetten, kan een medewerker ter plekke een faceplate op z’n tablet of bril bekijken en middels z’n SCADA, of rechtstreeks via het maintenance systeem ter plekke zien wat er aan de hand is. Moderne SCADA-systemen zijn dus geen systemen meer die uitsluitend met de PLC’s communiceren. In een moderne fabriek zijn al die systemen op een of andere manier met elkaar verbonden.”