Tata Steel

Tata Steel en de Federatie MetaalPlaat (FDP) organiseren een unieke serie van vijf webinars over de vervaardiging van staal. Het doel van de serie is het verschaffen van inzicht in de productie van staal en de installaties die daarbij worden gebruikt.

De processtappen worden op een begrijpelijk manier toegelicht en in een chronologische volgorde worden gepresenteerd. De docenten zijn werkzaam bij Tata Steel en FDP.

Dit zijn de onderwerpen en tijdstippen

Webinar 1: Algemene inleiding en staalproducten
Datum: donderdag 4 februari, 11.00 12.00 uur

Algemene inleiding over het staalbedrijf en over staalproducten. Hierbij wordt de samenhang tussen de verschillende eindproducten toegelicht en in relatie gebracht met de procesroute.

Webinar 2: Staalfabricage en direct sheet plant (DSP)
Datum: donderdag 11 februari, 11.00 12.00 uur

Route van ruwijzer tot het eindproduct van de staalfabriek, te weten: een continu gegoten plak. Metallurgie en legeren worden op een toegankelijke manier inzichtelijk gemaakt. In de direct sheet plant wordt in 1 lijn uit vloeibaar staal een rol geproduceerd. Dit is een geïntegreerde installatie bestaande uit een giet-sectie en een wals-sectie.

Webinar 3: Warmwalsen
Datum: donderdag 18 februari, 11.00 12.00 uur

In een warmbandwalserij worden plakken van circa 225 mm gewalst tot een dikte van 1,5 tot 25 mm. Naast een algemene uitleg over het walsproces wordt in dit webinar een aantal essentiële aspecten van het warmwalsen nader toegelicht.

Webinar 4: Koudwalsen
Datum: donderdag 25 februari, 11.00 12.00 uur

Het koudwalsen heeft, naast diktereductie, tot doel de vorm te verbeteren. Tijdens dit proces worden ook de mechanische eigenschappen en vervormbaarheid beïnvloed. Het proces en de metaalkunde die daarbij hoort, krijgen in dit webinar de nodige aandacht.

Webinar 5: Verzinken
Datum: donderdag 4 maart, 11.00 12.00 uur

In dit webinar staat het zo genaamde dompelverzinkproces centraal. In deze processtap wordt het koudgewalste materiaal gegloeid, verzinkt en nagewalst in 1 installatie. Naast het proces en de invloed hiervan op de mechanische eigenschappen, wordt ook aandacht besteed aan de beschermende werking van de zinklaag.

Bron: Metaalnieuws.nl

Aanmelden kan middels deze link.