Klimaatplannen industrie ‘vallen tegen’

De afgelopen maanden onderhandelen aan de verschillende klimaattafels heeft nog weinig concrete plannen voor de industrie opgeleverd, meldt de NOS vandaag, die de hoofdlijnen van het akkoord al kunnen hebben inzien.

Volgens de NOS is er nog geen overeenstemming over de concrete maatregelen, vooral omdat industriële bedrijven meer financiële zekerheid en steun willen, voordat ze overgaan tot (grote) investeringen. De overheid heeft voorgesteld om de helft van de geschatte 1,3 miljard euro aan investeringen in onderzoek naar nieuwe technieken te dragen, maar daar is de industrie niet mee akkoord gegaan.

Het meest opvallend is echter dat er nog steeds geen akkoord is bereikt over CCS onder de Noordzee. Alleen al door CCS dan de beoogde 14,3 Mt aan CO2-reductie voor bijna de helft worden behaald en ook nog eens op korte termijn.

De plannen zijn nu naar de minister gestuurd. Wiebes zal de plannen vervolgens laten doorrekenen door zowel het PBL en CPB en begin september zullen de plannen, plus de resultaten van de onderzoeksbureaus in de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Als ook die er mee akkoord is, gaat het plan terug naar de vertegenwoordigers van de diverse klimaattafels en dient er voor het einde van dit jaar een akkoord te zijn bij alle partijen.

Over de sectortafel Industrie

Wie zitten er eigenlijk in de sectortafel Industrie? De tafel wordt voorgezeten door Manon Janssen, CEO van de Ecorys Group. Ze is bovendien boegbeeld van de Topsector Energie en bestuurder bij Gewestelijke Investerings Maatschappij Vlaanderen.

De andere deelnemende partijen zijn: FNV, Greenpeace, Interprovinciaal Overleg, Natuur & milieu, Unie van Waterschappen, Industriecluster Chemelot, industriecluster Noord NL, Industriecluster Noordzeekanaalgebied, industriecluster Rotterdam en Moerdijk, industriecluster Zeeland, de NL overheid, Werkgroep kleine uitstoters en nieuwe groeimarkten, Werkgroep grote uitstoters, ministerie van EZ en klimaat en ten slotte de VNG.