Hier vindt u het coronanieuws van week 13

(20 maart 16:00) Duitse overheid houdt door Sitech bestelde ademhalingsfilters tegen

30 stuks powered air purifying respirators die door Sitech uit Duitsland waren besteld om door te leveren aan het Zuyderland ziekenhuis, zijn door de Duitse overheid tegengehouden. Inmiddels heeft Sitech de maskers uit eigen voorraad kunnen leveren, maar dat gaat ten koste van de voorraad op het Chemelot terrein. De actie staat niet op zichzelf. Alle overheden zetten inmiddels diverse middelen in om te voorkomen dat PBM’s en labapparatuur wordt geëxporteerd, terwijl het in eigen land minstens zo hard nodig is.

(20 maart 10.00) Datasector wil vitale sector worden

De datasector wil opgenomen worden als ‘vitale sector’ op de lijst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De datasector is net zo belangrijk als onze drinkwatervoorziening en elektriciteitsnetwerk, zegt Stijn Grove van Dutch Data Center Association (DDA) in het FD. ‘Als het internet niet meer werkt, ligt het hele land plat.’

(19 maart 17:45) Rotterdamse haven operationeel

Vier vragen aan Deltalinqs directeur Bas Janssen over de coronacrisis:

1) Heb jij inzicht in de industriële bedrijvigheid in de regio? Wij spraken maandag met de DCMR die een rondvraag had gedaan onder BRZO bedrijven met betrekking tot de kritische personeelsbezetting. Weet jij of er bedrijven zijn die stilliggen?

“DCMR doet inderdaad rondvraag en bedrijven zijn verplicht te melden wanneer hun continuïteit in gevaar komt. Voor zover nu bekend liggen er geen bedrijven stil.”

2) Jullie kantoor is op dit moment gesloten, maar kunnen jullie toch jullie rol vervullen op dit moment?

“Jazeker. Deltalinqs heeft goede ICT en kan als bureau vanuit huis werken. Niet ideaal, maar onder omstandigheden zeker mogelijk.”

3) Ik kan me goed voorstellen dat er juist nu allerlei bedrijven zijn die met vragen naar jullie komen?

“Ja, vragen zoals ‘zijn wij een cruciaal beroep en vitale sector? Kunnen we een uniforme werkwijze krijgen ten aanzien van ship-shore (waterzijde) en ook de land-zijdige toegang tot terminals? Deltalinqs is met partners bezig met teksten (handreikingen). Verder denken we na over het verzamelen van best practices. En we zijn vanzelfsprekend ook bezig met het reguliere werk en bereiden ons voor op een (hopelijk snelle) Corona-vrije periode.”

4) Hoe gaat het in zijn algemeenheid?

“Alle bedrijven doen er alles aan om de in- en doorvoer van voedsel, medicijnen en andere goederen mogelijk te maken. Scheepvaartafwikkeling is een vitale sector. Idem geldt dit voor kolen en ertsoverslag, olieraffinage, chemische fabrieken en opslag van olie en gas (bijv. voor energie). De haven draait (vooralsnog) goed door.”  

(19 maart 12:15) Banken geven MKB half jaar uitstel van aflossing

MKB bedrijven met kredieten tot maximaal 2,5 miljoen euro krijgen het komende half jaar uitstel op hun aflossing. Dat maakten de ING, ABN Amro, Rabobank, Volksbank en Triodos net bekend. Voorwaarde is dat de bedrijven in de kern wel gezond zijn.

Een interessante quote van ABN topman Van Dijkhuizen: “Vorige keer bij de crisis waren wij als banken onderdeel van het probleem. Op dit moment zijn wij nadrukkelijk onderdeel van de oplossing.”

Gister maakte de Europese Commissie bekend dat de voorwaarden voor lidstaten om noodlijdende bedrijven te helpen, worden versoepeld. Kredieten tot 500.000 euro hoeven door Brussel niet te worden goedgekeurd. Ook grotere kredieten worden veel sneller verleend dan normaal. Zo kreeg een Deens evenementen bureau vorige week nog een toelage van 12 miljoen euro, binnen 24 uur na de aanvraag. Onder normale omstandigheden zou de verwerking van een dergelijke aanvraag een half jaar duren.

(19 maart 11:45) In de Twentse maakindustrie wordt flink doorgewerkt

Uit een fraai artikel deze morgen in Tubantia blijkt dat er in de Twentse maakindustrie nog behoorlijk wordt doorgewerkt. Een rondgang langs een aantal bedrijven leverde de volgende informatie op. Bij Machinefabriek Boessenkool worden alle medewerker bij de entree getemperatuurd. Bij verhoging mogen ze het pand niet betreden. Bij Boessenkool wordt er op dit moment hard gewerkt aan een afvalverwerker die in Jakarta in gebruik zal worden genomen.

Ook bij VDL wordt er hard gewerkt aan de productie van gasturbines. In twee shifts, Om besmetting te voorkomen. Mensen die hun werk vanuit huis kunnen doen, blijven thuis.

Bij bandenfabrikant Apollo-Vredestein is er weliswaar een hoger ziekteverzuim dan normaal, maar wordt er zeker doorgewerkt. Wel ligt er, onder andere door het sluiten van diverse VW-fabrieken, meer voorraad in huis dan er normaal ligt.

 

(18 maart 13:10) Cas König: Groningen is operationeel

In het Eemshaven gebied zijn er relatief weinig besmettingen bekend, weet Groningen Seaports directeur Cas König. “Uiteraard zijn alle nodige maatregelen getroffen. Iedereen die niet persé op de werkvloer nodig is, werkt thuis, of is thuis. Van sommige bedrijven weet ik ook dat ze ploegen strikt uit elkaar houden om eventuele besmetting te voorkomen. De industrie houdt er rekening mee dat dit zeker langer dan een paar weken gaat duren.”

Ook het aansturen van het scheepsverkeer wordt vanaf twee fysiek verschillende locaties geregeld. “Je hebt nu dus twee ploegen die vanaf twee verschillende locaties hun shifts uitvoeren. Allemaal voorzorgsmaatregelen.”

König heeft vanuit zijn netwerk nog geen signalen gekregen dat er BRZO-bedrijven zijn die onder de kritieke bezettingsdrempel komen.

Lange termijn projecten, zoals het NortH2-project gaan gewoon door. “We kunnen op afstand vergaderen en het virus heeft zeker geen rem op dit soort projecten.”

(18 maart 10:00) BMW halveert productie

Gister maakte Volkswagen al bekend het grootste gedeelte van de Europese fabrieken stil te leggen. Vandaag kwam BMW met een vergelijkbaar bericht. Om de gezondheid van het personeel niet onnodig in gevaar te brengen, gaat het merendeel van de BMW-fabrieken dicht. Door die maatregel wordt de autoproductie gehalveerd.

(17 maart 19:10 ) Noodpakket ondernemers en ZZP’ers

Zojuist werd het noodpakket voor ondernemers en ZZP’ers gepresenteerd. De belangrijkste punten:

Wiebes: “Volksgezondheid is de eerste zorg, maar er is ook een grote impact op de economie. De inzet van dit plan: banen behouden en bedrijven overeind houden. Vele miljarden euro’s voor alle groepen: grote bedrijven, kleine bedrijven, ZZP’ers. Het pakket staat niet stil. We passen dingen aan als dat nodig is. We doen wat nodig is. Alle sectoren worden middels brancheverenigingen in de gaten gehouden.”

De maatregelen zijn in twee types in te delen. 1) steun: compenseren van kosten. Houdt medewerkers in dienst. Deze maatregelen komen zsm beschikbaar.

2) Liqiditeitsmaatregelen: kredieten, uitstel van betalingen.

Concreet: deze maatregelen zijn van toepassing

  1. Noodloket: compensatie voor directe tegemoetkoming: 4000 euro (kleine bedrijven)
  2. Kredieten verstrekken. Verruiming borgstellingsregeling. GO-regeling wordt verruimd. Wordt via banken geregeld (kleine en grote bedrijven)
  3. Deeltijd WW: de teller staat nu op 78.000 aanvragen, maar is ontworpen voor 200 bedrijven: leidt tot problemen in uitvoering. Vanwege het volume is er dus behoefte aan een andere aanpak:het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze Voorziet in loonkosten voor 90%. Voorwaarden: geen ontslagen, lonen moeten worden doorbetaald. De oude regeling wordt per direct stopgezet. Geen nieuwe in behandeling. Oude aanvragen worden in het nieuwe systeem meegenomen.

Maatregel ZZP’ers: tijdelijke versoepeling: aanvulling op het levensonderhoud gedurende drie maanden via een versnelde procedure. Daarbij speelt het inkomen van de partner en het vermogen geen rol. De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Binnen 4 weken is de uitkering bovendien geregeld. Voorschot is mogelijk. Wacht op nadere berichtgeving.

Hoekstra benadrukt en vult aan: “er komt voor alle bedrijven uitstel van belastingbetalingen. Zowel IB, OB, loonbelasting, etc. In totaal worden tientallen miljarden vrijgemaakt.”

 

(17 maart 18:15) over vergoedingen en deeltijd WW

Voorafgaand aan de presentatie van het noodmaatregelenpakket is al bekend dat de overheid 90% van het salaris van werknemers overneemt die voor deeltijd WW in aanmerking komen. Normaliter neemt de overheid 75% voor zijn rekening. De regeling is ook geldig voor nul-uren werknemers en oproepkrachten. Concreet betekent het dat de werkgever veel minder zelf in de portemonnee hoeft te tasten. Een voorwaarde is wel dat het bedrijf voor deeltijd WW in aanmerking komt. Daarvoor moet de omzet met 20% zijn gedaald. Er zijn de afgelopen dagen ruim 50.000 aanvragen voor deeltijd WW binnengekomen.

(17 maart 17:00) BRZO bedrijven Zeeland en Zuid-Holland operationeel

Bedrijven in Zuid-Holland en Zeeland die onder het BRZO-besluit vallen, zijn met een enkele uitzondering, nog steeds operationeel. dat blijkt uit een vandaag uitgestuurde rondvraag door DCMR.

Voor BRZO-bedrijven, doorgaans met een industrieel karakter, geldt een minimale gespecificeerde bezetting om op een veilige manier operationeel te blijven. Onder die grens moet bedrijven hun productie stilleggen. Welke bedrijven er niet meer operationeel zijn, kan DCMR begrijpelijkerwijs niet vertellen.