Arcadis ondersteunt NAM bij ontmanteling 28 gaswinlocaties

Middelgrote industrie loopt compensatie voor hoge gasprijzen mis

Het kabinet heeft 3,2 miljard euro vrijgemaakt om burgers en bedrijven te compenseren voor de hoge energie- en gasprijzen. Van de 500 miljoen euro die naar de bedrijven gaat, worden echter vooral de kleine ondernemers gecompenseerd. De middelgrote industrie vist naast het net, zo lijkt het.

Van de 3,2 miljard euro die is uitgetrokken door het kabinet voor de verlichting van energiekosten, gaat 2,7 miljard naar de huishoudens en 500 miljoen naar de bedrijven. De grote industrie krijgt geen compensatie. Van die 500 miljoen euro kunnen vooral mkb en kleine ondernemers gebruik maken. Maar dat maakt dat middelgrote industriële bedrijven, waar bijvoorbeeld rubber wordt geproduceerd, of metaal wordt bewerkt, niet in aanmerking komen.

Doorberekenen

Juist de industriële middelgrote bedrijven hebben vaak een significante energierekening, maar niet de liquiditeiten van de grote bedrijven. Daar komt bij dat deze groep van bedrijven ook niet altijd de verhoogde energietarieven kan doorberekenen naar hun klanten.

Maar ook energie-intensieve mkb-bedrijven kunnen in de problemen komen. Voor hen is de compensatie van het kabinet niet voldoende: hun energietarieven zijn dermate hoog en de winstmarges dermate laag, dat er rode cijfers worden geschreven. Vooral de glastuinbouw, middelgrote voedingsmiddelenindustrie en papierindustrie dreigen in de problemen te komen.

ODE

Daar komt bij dat vorig jaar de ODE (Opslag Duurzame Energie) van vorig jaar met 177% toenam door van 0,74 euro naar 2,05 per kWh te stijgen. Een tekort aan grondstoffen, personeel en de coronacrisis deed de zaken ook geen goed. Verduurzaming lijkt de enige lange-termijn oplossing te zijn, maar ook dat is voor de middelgrote industrie lastig: er is vaak niet de kennis en liquiditeit in huis om grootschalig te elektrificeren en energie te besparen.