Chemiepark Delfzijl

Minister Stientje van Veldhoven pleit voor een Europees verbod op PFAS in alle niet-essentiële producten. Door alle (naar schatting) 6000 stoffen in één keer te verbieden zou worden voorkomen dat de ene PFAS stof door een andere PFAS stof vervangen zou worden.

Volgens de minister zou een dergelijk verbod alleen werken als dat in Europees verband wordt beslist. Een deel van de in de Nederlandse bodem aangetroffen is immers afkomstig uit omringende landen.

Hoewel de minister oproept tot een direct verbod op PFAS, moet het voorstel eerst nog door de Europese Commissie worden aangenomen. Daarna zal eerst nog moeten worden aangetoond dat het voorstel en de uitvoering daarvan zinvol is en zal het Europees Parlement moeten instemmen met het voorstel.

Economen van de ABR AMRO hebben inmiddels berekend dat de stikstof en PFAS crisis het bedrijfsleven zo’n 16 miljard euro aan omzet in 2020 zal gaan kosten. Middels een enquete onder 445 ondernemers (vooral in de bouwsector) werd becijferd dat het de sector zo’n 8% aan omzet gaat kosten. Volgens ABN is de krimp in de bouwsector het grootst met -2,0%, maar ook de industrie krimpt met 1,5% in 2020.