Het heeft even geduurd, maar er ligt eindelijk een regeerakkoord op tafel. Wat gaat er veranderen (of wat blijft hetzelfde) voor de industrie?

 • De dividendbelasting wordt afgeschaft en de vennootschapsbelasting gaat omlaag van 25% naar 21%.
 • Energiebedrijven gaan energiebelasting betalen voor het gebruik van fossiele brandstoffen middels een CO2 belasting. Elektriciteit uit niet hernieuwbare bronnen wordt dus duurder.
 • Het kabinet wil dat korte-termijn activistische aandeelhouders minder te zeggen hebben bij overnames dan lange-termijn aandeelhouders. Voor beursgenoteerde bedrijven wordt een bedenktijd ingesteld van 250 dagen.
 • In 2030 moeten alle vijf kolencentrales dicht zijn.
 • Er komen meer plekken op zee voor windmolenparken
 • De gaswinning in Groningen wordt jaarlijks met 1,5 miljard kuub verminderd tot 20,1 kuub.
 • Er komt 100 miljoen Euro per jaar voor de verbetering van het vmbo-techniekonderwijs
 • Er wordt 95 miljoen gereserveerd voor cybersecurity. Bedrijven worden gestimuleerd veiliger software te maken.
 • Het Techniekpact en Platform Betatechniek worden voortgezet.
 • Het Topsectorenbeleid gaat door, maar focust voortaan op een drietal specifieke thema’s:energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica.
 • Nederland wil sneller dan de Parijs-doelstellingen CO2-uitstoot gaan terugdringen.
 • Een relatief groot deel van die emissiereductie komt voor rekening van de industrie. Dat, omdat, volgens het akkoord daar ‘een groot (technisch) besparingspotentieel is dat tegen relatief lage kosten benut kan worden. Een passend, op innovatie gericht beleidspakket kan ervoor zorgen dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie niet in gevaar komt en dat voortgebouwd wordt op de kracht die Nederland heeft. Goed en slim klimaatbeleid biedt kansen voor economische groei en werkgelegenheid.’
 • Opmerkelijk is dat de industrie 18 megaton CO2 moet afvangen en opslaan.
 • Het regeerakkoord vermeldt expliciet dat het ‘level playing field’ voor de industrie dient te worden gewaarborgd.

Het complete regeerakkoord kunt u hier downloaden.