Onderzoeksbureau CE Delft heeft in een onderzoek in opdracht van dagblad Trouw berekend dat Nederlandse grote afvalverwerkers niet alle uitgestoten CO2 registeren. Het gaat vooral om de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van organisch afval, zoals GFT, etensresten, planten, enzovoorts. Hoewel die stoffen als CO2-neutraal gelden, dient de uitstoot wel vastgelegd te worden. Door de uitstoot niet te registeren blijft er volgens CE Delft 3 megaton aan broeikassen buiten de registratie.

Volgens een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven worden alle emissies wel degelijk geregistreerd, ook die door verbranding van organisch afval ontstaan.

Foto: rvo.nl