Er wordt vrijwel elke dag weer iets nieuws gezegd over de CO2-heffing. Zo publiceerde de NOS vandaag een artikel met de titel ‘CO2-belasting: deze landen gingen Nederland voor’. De titel is suggestief, want er is in Europa nog geen land waar de industrie een nationale CO2-heffing betaalt. Pas na de opsommingen in het artikel van de landen ‘die al meerdere belastingen over hun uitstoot betalen’ wordt gezegd dat in ‘bijna al die landen’ een uitzondering geldt voor de industrie. Voor zover wij weten is er geen enkel land in Europa waar de industrie een heffing betaalt bovenop de ETS prijs.

En die Nederlandse industrie, daar is het de oppositie nu juist om te doen. Klaver noemde ‘die grote vervuilers’ als oorzaak van het verhogen van de energierekening van de gewone burger. De argeloze lezer zou makkelijk kunnen concluderen dat de grote Nederlandse industriële bedrijven dus niet alleen te weinig betalen voor hun energie, maar ook nog eens goedkoper af zijn dan hun Europese concurrenten. In werkelijkheid zijn het juíst die grote bedrijven die al ETS heffingen afdragen en betalen ze, net als alle andere Europese grootverbruikers, een minimum energietarief, conform Europese afspraken.

Het zijn ook de bedrijven die in buitenlandse handen zijn en die relatief gemakkelijk zouden kunnen overgaan tot het verleggen van activiteiten naar het buitenland: carbon leakage dus. VNO-NCW krijgt in het artikel de gelegenheid om hun punt duidelijk te maken, maar de conclusie van het artikel zou moeten zijn dat de 12 grootverbruikers al CO2-belasting betalen, dat Europese concurrenten dat ook (maar uitsluitend de ETS belasting) betalen en dat de effecten van een nationale Co2-heffing, bovenop de ETS prijs, negatieve effecten heeft op werkgelegenheid en netto mondiale CO2-uitstoot.

Ook weer opmerkelijk is dat het woensdag verschenen rapport van PwC bij de NOS slechts vluchtig werd aangehaald. Uit het PwC rapport blijkt duidelijk dat een nationale CO2-heffing tot carbon leakage leidt en een negatief effect op de Nederlandse werkgelegenheid heeft.