Nieuwe additive manufacturing-training

Fontys brengt samen met High Tech Institute additive manufacturing-training op de markt

High Tech Institute stelt de workshop Design for additive manufacturing van Fontys beschikbaar. De praktijkgerichte training voor 3D-printen draaide inmiddels bij ASML, Fokker Landing Gear, Océ, Philips Lighting, Thermo Fischer (voorheen Fei Company) en Vanderlande.

Met de samenwerking kunnen nu ook individuele deelnemers zich aanmelden. Deelnemers zijn direct na de training in staat om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. De driedaagse mix van theorie en praktijkgericht workshops leidde inmiddels bij verschillende bedrijven tot baanbrekende innovaties.

Additive manufacturing, of gewoon 3D-printen, is een technologie die in potentie kan leiden tot doorbraken. Drie jaar geleden nam Ricardo Abdoel bij Fontys het initiatief om opleidingen te ontwikkelen voor deze nieuwe productietechniek. Met Sjef van Gastel vond hij iemand die daaraan leiding kon geven. Tot voor kort was Van Gastel nog als senior strategic marketing manager betrokken bij Kulicke & Soffa, het Amerikaanse bedrijf dat Assembléon in 2016 overnam.

Om de killer application te ontdekken heeft Sjef van Gastel, onderzoeks- en cursusleider bij Fontys, een methodologie bedacht om potentiële doorbraak-ontwerpen boven water te krijgen: een aanpak die de eigenschappen van het onderdeel of systeem sterk moet verbeteren. Uitgangspunt is om met 3D-printen een sterke verbetering te realiseren ten opzichte van de ‘oude’ technologie. ‘Het is belangrijk dat cursisten zelf ondervinden wat het is en hoe ze de ontwerp-richtlijnen moeten toepassen’, aldus Van Gastel.

De eerste editie van Design for additive manufacturing bij High Tech Institute gaat op 13 december van start.

Over Fontys
Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn.

Over High Tech Institute
High Tech Institute is een trainingsinstituut voor hoogopgeleide professionals in de hightech dat zijn oorsprong heeft in het portfolio trainingen van het Philips Centre for Technical Training (CTT). Door samenwerking met kennispartners in elektronica, optica, mechatronica, precisietechnologie, systeemarchitectuur, software en leiderschap zorgt High Tech Institute voor constante vernieuwing van zijn trainingen.