Proeffabriek voor de productie van bioplastic

Avantium is van plan om een proeffabriek te bouwen voor de productie van bio-MEG (Mono Ethyleen Glycol), een belangrijke bouwsteen voor de productie van duurzame plastics. Avantium is een chemisch technologiebedrijf in Amsterdam. “Er is een nieuw proces ontwikkeld”,  zegt  Frank Roerink,  CFO van Avantium. “We ontwikkelen technologieën voor de omschakeling naar duurzame materialen als basis voor de chemische industrie. Sinds een aantal jaar zijn we druk bezig om een aantal chemische bouwstenen te ontwikkelen die we liever niet meer uit fossiele grondstoffen halen, maar uit biomassa. Specifiek hernieuwbare suikers.”

“Eén van die processen die we nu ontwikkeld hebben, heet het programma Mekong en dat is een programma dat zich bezighoudt met het omzetten van  biomassa naar mono-ehtyleen glycol. Dat is een programma dat we hier in het laboratorium hebben ontwikkeld,  in Amsterdam in een groot lab. Daar ontwikkelen we processen op kleine schaal en  optimaliseren deze. We zijn nu zover dat we het proces op laboratorium schaal gaan opschalen naar een proeffabriek. 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan we het proces  opereren om te zien of het ook op semi-industriële schaal werkt.”

Het is echter een project van lange adem. Roerink: “We zijn nu begonnen met de constructie ervan. Dat duurt ongeveer een jaar tot zestien maanden om zo’n fabriek in elkaar te zetten. Dit kost wat tijd. Daarna wordt de fabriek naar een locatie gebracht, waarmee we in de finale fase van onderhandeling zijn. We denken dat de fabriek over ruim een jaar opgestart kan worden.” Het is nog niet bekend waar de fabriek komt. “Er zijn meerdere mogelijke locaties in Nederland. Door een derde partij wordt de fabriek in elkaar gezet op basis van ons design. Je bouwt op een derde locatie en vervolgens wordt alles verhuisd naar de gekozen locatie. Dit hebben we ook gedaan met een eerdere proeffabriek. Die hebben we in Enschede laten maken en vervolgens getransporteerd vanuit Enschede naar Delfzijl.” Hij verwacht dat de fabriek opstart in de tweede helft van volgend jaar. “Die proeffabriek start je op en vervolgens ga je die eerst laten test-draaien. Dat doen we bijvoorbeeld om te kunnen zien of de kleppen goed dicht kunnen en dat de verwarmingselementen het goed doen.”  Roerink legt uit wat dat voor een stof MEG is. “Meest in het oog springend is de vloeistof voor je ruitenwisser om te voorkomen dat de sproeivloeistof bevriest. Maar de grootste toepassing is voor het maken van plastic.”

Hoeveel kost het project? “Avanium investeert 7 tot 10 miljoen per jaar. Dat is niet alleen onze investering om de machine te laten draaien. Ook opereren we mede dankzij subsidies van lokale overheden.”