Het project Hydrogen Valley heeft een Europese subsidie van 20 miljoen euro ontvangen. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een groene waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan. Hiervoor moet het consortium nog wel 70 miljoen publiek-privaat geld weten aan te trekken.

De subsidieaanvraag is in april dit jaar gedaan door het HEAVENN-consortium, geleid door Energy Valley (part of New Energy Coalition). HEAVENN staat voor H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands en bestaat uit 31 publieke en private partijen uit 6 Europese landen.
New Energy Coalition en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland waren de aanjagers in de aanvraag, die is ondersteund door meer dan 65 nationale en internationale partijen van Californië tot aan Japan en Nieuw-Zeeland. Het HEAVENN-project is volgens de initiatiefnemers uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en verbindt binnen een geografische regio.

Groene waterstof
De projecten die worden ondersteund zijn gericht op sectorale integratie: de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit.
De subsidie is volgens een woordvoerder van chemiebedrijf Nouryon nog niet gespecificeerd naar projecten. Het is mogelijk dat een deel hiervan door de regio wordt gebruikt voor infrastructuur of projecten die het 20 megawatt waterelektrolyse project in Delfzijl ten goede komen.

Waterelektrolyse installatie
Nouryon en Gasunie New Energy willen een dergelijke installatie ontwikkelen die duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in drie kiloton groene waterstof per jaar (30 miljoen kubieke meter). Deze kan gebruikt worden voor transport of voor nieuwe vormen van groene chemie. De waterstof uit het 20 megawatt project zal primair gebruikt worden voor het produceren van hernieuwbare methanol uit CO2 door BioMCN op het Chemiepark Delfzijl.

Flinke stap vooruit
De geplande faciliteit van 20 megawatt is volgens de initiatiefnemers een flinke stap vooruit in het succesvol verder opschalen van de elektrolysetechnologie. Het doel is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof.
Het waterelektrolyse project op Chemiepark Delfzijl bevindt zich op dit moment in de studiefase en een exact budget is nog niet bekend. Eind dit jaar nemen de betrokken partijen de investeringsbeslissing. Het project kan nu dus wel op zowel Europese als regionale steun rekenen. Dit is het eerste water-elektrolyse project op grotere schaal in Nederland (en het grootste van Europa) en deze steun zal volgens de woordvoerder van Nouryon helpen bij de realisatie van het project om daarmee de ontwikkeling van technologie voor groene waterstof verder te stimuleren.

Grotere projecten
Het 20 megawatt project vormt de basis van technologie, kennis en ervaring voor de bouw van grotere projecten voor groene waterstof, zoals een 40 megawatt fabriek in Delfzijl die waterstof levert voor groene brandstoffen voor luchtvaart, een 100 megawatt fabriek voor waterstof voor duurzame staalproductie (IJmuiden) en een 250-megawatt project in Rotterdam ter ondersteuning van de vergroening van de raffinaderij van BP. Daarnaast komt er in december volgend jaar een nieuw waterstoftankstation in Stad.

Lees hier het persbericht van SNN