Shell start deze zomer met productie van groene waterstof

In Duitsland begint Shell deze zomer met de productie van groene waterstof. Het is het eerste waterstofproject van Shell dat daadwerkelijk van start gaat. In Nederland zal naar verwachting binnen twee jaar het eerste groene waterstofproject van Shell van de grond komen.

In de nieuwe Refhyne fabriek bij de Rheinland Raffinaderij zal naar verwachting zo’n 1300 ton waterstof per jaar worden geproduceerd. Het piekvermogen van de fabriek bedraagt zo’n 10 megaWatt. Shell heeft, samen met een aantal partners, voor Duitsland gekozen vanwege de vrij lage energietarieven. Bovendien is er ook al direct een lokale vraag naar waterstof: in de Rheinland raffinaderij wordt nu jaarlijks bijna 200.000 ton grijze waterstof gebruikt voor de ontzwaveling van olie.

De kosten van de Refhyne fabriek komen uit op zo’n 20 miljoen euro, die uit een publiek-private pot van de Europese Unie betaald worden. In Nederland wordt, vooral door het ontbreken van duidelijke beleidskaders met betrekking tot waterstof, nog nauwelijks gebruik gemaakt van dergelijke subsidies.

In Duitsland verwacht men dat de behoefte aan (groene) waterstof de komende jaren fors zal toenemen. Dit jaar nog moeten er in Duitsland 400 tankstations zijn gerealiseerd waar automobilisten waterstof kunnen tanken.