Tata schrapt CCS, gaat voor waterstof

Hoewel Tata Steel in eerste instantie fors zou inzetten op CCS om op korte termijn een significante CO2-reductie te realiseren, is dat plan van de baan. CCS levert weliswaar CO2-reductie op, maar verandert te weinig aan de lokale vervuiling waar de regio IJmond mee kampt.

In plaats van CO2 af te vangen uit het proces en pas op de langere termijn het proces zelf aan te passen, gaat Tata al veel sneller dan gepland over op een ander productieproces.

FNV Staal diende eerder dit jaar het plan ‘Groen staal’ in en recent onderzoek van bureau Roland Berger laat zien dat dit plan, met daarin de waterstofroute technisch haalbaar is. Daarbij is echter de steun van overheden absoluut noodzakelijk.

In het nieuwe plan maken de hoogovens plaats voor DRI (directe reductie ijzer) en vlamboogovens. Daarbij is (veel) waterstof nodig. Groene waterstof is er, vooral door gebrek aan besluitvaardigheid bij het demissionaire kabinet, bij lange na niet genoeg. Tata zal daarom in eerste instantie gebruik maken van aardgas.

Volgens Tata Steel IJmuiden bestuursvoorzitter Hans van den Berg wordt het proces op relatief korte termijn aangepakt: “Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit. Minder schoorstenen en andere installaties.” Mileu-organisaties vinden die termijn echter onacceptabel. Ze pleiten er voor om Kooksfabriek 2 direct te sluiten en om tijdelijk ijzer in te kopen om staal te produceren.

De snelheid van de enorme verbouwing zal afhangen van de overheid: mileu-organisaties willen dat de vergunningen van Tata worden aangescherpt om het bedrijf te dwingen de uitstoot van onder andere PAK’s al binnen de geplande acht jaar fors te verminderen.