CO2-uitstoot verminderen

Tata Steel: we zijn te laat begonnen met vergroening van productie

Een paar dagen voor het uitkomen van het volledige RIVM rapport – dat waarschijnlijk vanmiddag verschijnt – over luchtkwaliteit in de IJmond, heeft Tata Steel directeur Hans van den Berg in een interview met NH Nieuws gezegd dat Tata te laat is begonnen met de vergroening van het productieproces.

Van den Berg vindt het niet meer van deze tijd dat omwonenden van de staalfabriek eerst hun waslijn moeten schoonmaken, voordat ze er hun wasgoed op kunnen hangen. Volgens de directeur is dat ‘niet meer van deze tijd’.

Ook meent de voorman dat de critici, verenigd in actiegroepen en verenigingen, ten onrechte worden weggezet als ‘klagende Amsterdammers’. Meer mensen, ook die al hun leven lang naast de fabriek wonen, zijn gaan nadenken over wat de aanwezigheid van de fabriek met hun gezondheid doet.

Veroorzakers

Het Roadmap Plus plan moet de lokale overlast op korte termijn gaan reduceren. Volgens Tata zou daarmee uiterlijk 2023 een groot deel van de stank-, stof- en geluidsoverlast worden opgelost. Tegenstanders wijzen er echter op dat het vooral Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogovens 6 de grootste veroorzakers van de problemen zijn. En die blijft in de huidige plannen tot 2030 draaien. Daarna zou de fabriek voor een groot gedeelte op waterstof en gas moeten zijn overgeschakeld.

PAK’s

Maar volgens Van den Berg is Kooks- en Gasfabriek 2 niet de grootste vervuiler. Als het over de zeer zorgwekkende stoffen gaat is de pelletfabriek de grootste vervuiler. Nieuwe filters moeten de uitstoot daarvan gaan reduceren. Wat betreft de PAK’s komt de grootste vervuiling volgens de directeur uit de sinterfabriek. Diverse maatregelen moeten ook die uitstoot aanpakken.

Te laat?

Volgens Van den Berg hebben de inspanningen van critici en actievoerders de plannen voor de vergroening wel degelijk versneld. “Daarvan heb ik later wel eens terug gedacht… zijn we toch te laat begonnen? Vanuit onszelf, als bedrijf? Het antwoord? Dat is natuurlijk ‘ja’. En het werpt de vraag op: doen we het nu goed genoeg?”, zo schrijft NH Nieuws.