Artist impression van de nieuwe stikstoffabriek (foto: Gasunie).

Air Products start in het najaar van 2019 met de bouw van drie luchtscheidingsinstallaties voor de stikstofinstallatie bij Zuidbroek van Gasunie. De bouw van de stikstofinstallatie is een noodzakelijke maatregel om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen. De nieuwe stikstofinstallatie maakt een reductie van ongeveer 7 miljard kuub Groningengas per jaar mogelijk.

Het kabinet heeft onder andere in verband met de aardbevingen besloten de gaswinning in Groningen de komende jaren stapsgewijs af te bouwen. Daarom moet in 2022 de productie van Groningengas zijn teruggebracht tot onder het niveau van 12 miljard kuub per jaar. In 2030 moet de gaswinning volledig zijn beëindigd. Om op korte termijn de afhankelijkheid van Groningengas te verminderen zal Nederland meer gas moeten importeren vanuit het buitenland. Dit gas heeft echter een andere samenstelling.

Luchtscheidingsinstallatie 
Gasunie bouwt daarom een nieuwe stikstofinstallatie bij het Groningse Zuidbroek naast de bestaande stikstofinstallatie. Hier wordt straks stikstof uit de lucht gehaald en vermengd met het hoogcalorische buitenlandse gas. Op een luchtscheidingsinstallatie (LSI) vindt de productie van stikstof plaats. De LSI scheidt de buitenlucht in stikstof en zuurstof waarna de zuurstof weer naar de atmosfeer wordt afgevoerd en de stikstof kan worden ingezet voor kwaliteitsconversie van aardgas. Zo krijgt het dezelfde samenstelling als Groningengas en is het geschikt voor huishoudens en bedrijven. Wanneer de installaties in oktober 2021 operationeel zijn, moeten ze per uur 180.000 kubieke meter stikstof kunnen maken.

Lees hier het persbericht