Vorige week werd de PFAS-grens verhoogd van 0,1 ug/kg naar 0,8 ug/kg. Hoewel de nieuwe norm tijdelijk is, ligt het in de lijn der verwachting dat die norm halverwege volgend jaar, wanneer het RIVM op een groot aantal locaties in het hele land heeft gemeten, niet naar beneden zal worden bijgesteld.

Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, is positief. Hij wijst er echter op dat het nog lang kan duren voordat de effecten van de afgelopen maanden zijn weggewerkt. Een van die effecten is prijsdruk. Volgens Lokkerbol werden er de afgelopen maanden projecten ver onder de marktprijs aangenomen, om maar zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Hans de Boer van VNO-NCW maakt in zijn reactie onderscheid tussen het natte en droge grondverzet. Hij verwacht dat in het droge grondverzet met de nieuwe norm zo’n 80% van de projecten weer op gang zullen komen. Voor het natte grondverzet (dat 80% van het totale volume inneemt) is het maar de vraag of de nieuwe norm voldoende oplevert om de projecten vlot te trekken. Voor de inmiddels geleden schade zal het kabinet over de brug moeten komen en daarover was niets te vinden in de kamerbrief waarin de normverhoging werd aangekondigd.

Ook actiegroep Grond in Verzet is gematigd enthousiast. Voorzitter Arnold Tuytel benadrukt, net als De Boer, dat de verhoging vooral effect heeft voor de projecten in de droge grond. Volgens Tuytel zijn er nog steeds projecten die niet kunnen doorgaan, ook met de verruiming van de norm. Zo zijn er in Noord-Brabant bepaalde baggerputten nog steeds gesloten en grote bouwprojecten kunnen grote hoeveelheden grond nog steeds niet kwijt in diepe putten, vanwege het risico dat de PFAS in contact komt met grondwater.