Chemelot (foto: Wikimedia Commons).

Chemelot Site Permit, de houder van de milieuvergunning van het Chemelot terrein, verandert haar directiestructuur. Zo is prof.dr.ir Genserik Reniers aangetrokken als onafhankelijk adviseur van de directie om invulling te geven aan een gewenste kritische en onafhankelijke vorm van ‘Checks & Balances’. Zo wil Chemelot scherp blijven bij het realiseren van de veiligheidsdoelstellingen.

De ambitie van Chemelot is om in 2025 de meest veilige, duurzame en concurrerende chemiesite van Europa te zijn. Reniers moet hierbij gaan helpen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitte in de zomer van 2018 nog veel kritiek op de situatie op en rond het Chemelotterrein naar aanleiding van vier ernstige incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkwamen.

De belangrijkste onderzoeksinteresses van Reniers betreffen de samenwerking rond veiligheids- en beveiligingsonderwerpen en sociaal-economische optimalisatie binnen de chemische industrie. Hij heeft uitgebreide ervaring in het leiden van onderzoeksprojecten die zowel uit openbare als particuliere bronnen zijn gefinancierd.

Drie directeuren sturen CSP aan

Reniers schreef meer dan 200 artikelen in tijdschriften met impactfactoren, evenals ongeveer 35 wetenschappelijke boeken. Hij is redacteur van de bekende wetenschappelijke tijdschriften ‘Journal of Loss Prevention in the Process Industries’ en ‘Safety Science’. In 2013 werd Genserik Reniers aangesteld als hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, aan de Safety and Security Science Group. Hij is ook professor (in deeltijd) aan zowel de Universiteit Antwerpen als de KuLeuven (campus Brussel), beide in België. Drie directeuren sturen sinds 2020 CSP aan: John Bruijnooge (General Manager SABIC Limburg BV), Marc Dassen (CEO Sitech) en voorzitter Loek Radix (Executive Director Chemelot).

Nieuwe veiligheidsvisie

Chemelot publiceerde eind vorig jaar een nieuwe veiligheidsvisie. Zo komt een Technische Veiligheidscommissie (TVC), bestaande uit drie externe, onafhankelijke experts, meldt De Limburger. Die commissie gaat een veiligheidskader opstellen met strenge criteria voor nieuwe fabrieken of verbouwingen binnen en buiten Chemelot. Daarbij schenken ze ook aandacht aan de afstand van de druk bevolkte Brightlands Chemelot Campus tot de chemische installaties. Ook gaat de TVC adviseren hoe de omgeving beter beschermd kan worden tegen risico’s als brand, explosies of giftige stoffen. Er wordt ook vol ingezet op transparante communicatie met de directe omgeving van het complex. Niet alleen op het moment dat een incident dat vereist, maar ook als ‘goede buur’.