Chemours ontstemd over ministersbrief over ‘illegale PFAS-export’ naar België

Het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zou illegaal ‘GenX-houdend afval’ naar België hebben geëxporteerd voor vernietiging. Het bedrijf had daarvoor een nieuwe vergunning moeten aanvragen, stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het chemiebedrijf is ontstemd over de Kamerbrief van minister Van Veldhoven over het incident, aangezien de vernietiging van GenX-houdend afval juist voorkomt dat deze PFAS in het milieu komt.

Bedrijven die afval naar het buitenland afvoeren moeten een Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)-vergunning aanvragen bij de ILT. Chemours heeft voor deze partij afval niet de juiste EVOA-vergunning gebruikt, stelt de ILT. Hierdoor is het afval naar België vervoerd onder een vergunning die afgegeven is voor een stroom met andere samenstelling en herkomst. De partij afval bevatte volgens de ILT een zeer hoge concentratie GenX. GenX is een ZZS, Zeer Zorgwekkende Stof, en onderdeel van de stoffengroep PFAS. Deze partij had daarom een eigen vergunning moeten hebben.

Alternatieve verwerking

Het gaat om afval dat na het failliet gaan van een Italiaanse recyclingfabriek is teruggebracht en met een tijdelijke vergunning is opgeslagen bij het bedrijf in Dordrecht. Het bedrijf heeft daarna aangegeven op zoek te gaan naar een alternatieve verwerking van het afval met daarin de GenX.

Door het onder een bestaande vergunning afvoeren van het afval naar België is de Vlaamse Autoriteit volgens de ILT onjuist geïnformeerd. Hierdoor zijn zij niet in staat is geweest een verantwoord besluit te nemen of ze deze partij wilden toelaten. De ILT heeft de Vlaamse autoriteit van de ‘illegale overbrenging’ op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk welke vervolgstappen de Vlaamse autoriteit gaat nemen.

Kruisbesmetting

Ook het transportbedrijf dat het afval naar België heeft vervoerd, is volgens de ILT onjuist geïnformeerd. Hierdoor is mogelijk een latere lading die door het transportbedrijf is vervoerd ook besmet geraakt met GenX en heeft er kruisbesmetting plaatsgevonden bij Indaver Hoek. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) pakken dit verder op.

Milieuminister Van Veldhoven (D66) heeft het incident aan de Tweede Kamer gemeld. Chemours is ontstemd over de brief van de minister. “Wij vervoeren al tijden regelmatig afgevangen GenX naar Antwerpen om het daar te laten vernietigen. Daar hebben we ook gewoon een vergunning voor”, zegt een woordvoerder van Chemours in een bericht op de site van de NOS. “Deze lading uit Italië hebben we op die bestaande vergunning uitgevoerd. ILT blijkt echter te vinden dat voor deze ene lading een aparte vergunning had moeten worden aangevraagd. In de brief aan de Kamer wordt het transport nu als ‘illegaal’ bestempeld en dat is echt veel te zwaar aangezet.”, reageert de woordvoerder naar aanleiding van vragen van ProcessControl.

Goede oplossing

Uit een artikel van het AD uit februari blijkt dat Van Veldhoven zelf destijds het exporteren naar Antwerpen als een goede oplossing zag. Dat de minister en de inspectie nu in zulke zware bewoording over het afval spreken, snapt het bedrijf niet. “De minister, de inspectie en de milieudiensten wisten allemaal van tevoren dat deze lading naar België zou gaan om vernietigd te worden. Daar zijn we altijd open over geweest”, zegt de woordvoerder. “Chemours heeft vergaande maatregelen genomen om zijn GenX-emissies met meer dan 99% terug te dringen en loopt daarmee voorop in de industrie. Juist door de afgevangen GenX te laten vernietigen (in België) wordt ervoor gezorgd dat deze PFAS niet in het milieu komt.”