Deze infraprojecten staan centraal in de energiestrategie voor Rotterdam-Moerdijk

Shell Moerdijk (foto Shell).

Deze infraprojecten staan centraal in de energiestrategie voor Rotterdam-Moerdijk

Er zijn zes sleutelprojecten uiteengezet die de energietransitie van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk moeten gaan faciliteren. Het traject zal worden gecoördineerd door het Nationaal Programma Duurzame Infrastructuur Industrie (PIDI).

Door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers uit Deltalinqs, provincie Zuid-Holland, Stedin, en de Havenbedrijven Moerdijk en Rotterdam, is gekeken naar verduurzamingsplannen voor de regionale industrie. Daarbij is er niet alleen naar energiestromen en verduurzaming in de groene zin des woord gekeken, maar ook naar versterking van de economische positie van het cluster.

Andere industriële clusters hebben ook al dergelijke plannen ingediend. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) zullen daar afspraken over worden gemaakt.

6 Sleutelprojecten

De volgende zes sleutelprojecten zijn door de werkgroep voorgesteld:

  1. Waterstofbackbone in Rotterdamse havengebied: deze backbone moet productie, import en doorvoer naar het achterland faciliteren. Rotterdam moet hierin een strategische rol gaan spelen.
  2. Delta Corridor: de bekende buisverbinding tussen Rotterdam, via Moerdijk, naar Chemelot en met een aansluiting richting Nordrhein Westfalen. Diverse stoffen moeten door de buisleidingen vervoerd gaan worden.
  3. Meer wind op zee: er moet meer groene stroom beschikbaar komen door minimaal 2 GW extra wind op zee te installeren en het elektriciteitsnet te verzwaren.
  4. Porthos: ook een bekend project: lege gasvelden onder de Noordzee moeten gaan dienen als CO2-opslag. Het is echter de vraag of dit plan de goedkeuring van de EU kan verdragen, die liever meer groene waterstof dan CCS ziet.
  5. WarmtelinQ: een nieuwe transportleiding moet restwarmte uit het industriecluster richting huizen, glastuinbouw en kantoren in de regio gaan sturen.
  6. H-Vision: het ontwikkelen van installaties en leidingen waarmee CO2-arme waterstof kan worden geproduceerd en getransporteerd. Er moeten drie leidingen komen: voor de aanvoer van industriële restgassen, de afvoer van CO2, en het transport van CO2-arme waterstof.