De gister gepubliceerde Nevi cijfers laten zien dat de Nederlandse industrie in maart (52,5) minder hard gegroeid is dan in februari (52,7). Daar staat echter tegenover dat er nog steeds sprake is van groei (alles boven de 50 punten) en dat de groei bovendien groter is dan voorspeld werd door Bloomberg (51,9).

De groei van 52,5 weerspiegelt de laagste groei van de afgelopen 37 maanden, in september 2016.

Economen zijn op dit moment vooral geïnteresseerd in de VS. Daar is sinds kort de rente voor kortlopende leningen hoger dan voor langlopende leningen en volgens experts is dat vaak een voorbode van een aanstaande recessie. Ook de onderhandelingen tussen de VS en China zijn belangrijk voor de Amerikaanse economie.