stikstofcrisis

Hoewel eerder dit jaar vooral de agrarische sector haar stikstofuitstoot leek te moeten verlagen, blijkt uit de stikstofplannen die afgelopen vrijdag werden gepresenteerd, dat ook de industrie aan de bak moet.

Stikstofminister Van der Wal wil dat grote uitstoters van stikstof, zoals Tata Steel, Yara, RWE, Chemelot en BP versneld hun stikstofuitstoot gaan afbouwen. Het gaat daarbij om iets meer dan vijftig piekbelasters. De uitstoot van die bedrijven moet volgens Van der Wal grotendeels, of misschien zelfs geheel omlaag.

De oplossing ligt volgens de minister in de inzet van duurzame technieken. Daarmee kan de uitstoot sterk worden beperkt. Uitkoop, zoals bij boeren wel zal gaan gebeuren, is dan ook niet aan de orde.

Denox

In tegenstelling tot de agrarische sector, waar uitkoop en een halvering van de veestapel de enige uitweg lijkt te zijn, valt stikstofuitstoot door de industrie veel makkelijker met technologie te realiseren. Al in 2030 kan de industrie 40% minder stikstof uitstoten dan er nu wordt uitgestoten. Denox-installaties worden al veelvuldig toegepast en op het moment dat industriële bedrijven een verplichting krijgen om hun uitstoot te beperken, wordt de installatie van een Denox een logische stap. Stikstofreductie gaat bovendien hand in hand met andere vergroenende maatregelen.

Wild-westhandel

Johan Vollenbroek van MOB is nog steeds kritisch op het plan van de minister, blijkt uit een interview met Trouw. Hij had liever gezien dat de minister voor een harde halvering van de veestapel had gekozen. Bovendien kan er volgens Vollenbroek straks een run ontstaan op stikstofrechten. Volgens stikstofexpert Raoul Beunen van de Open Universiteit zijn industriële bedrijven nu al oude vergunningen aan het claimen in de hoop dat die gunstig verkocht kunnen worden. Zolang de minister de vrije handel in stikstofrechten niet stillegt, zou er volgens Vollenbroek een ‘wild-westhandel’ kunnen ontstaan.