Provincie Zeeland vecht vernietiging vergunning Yara aan

Onlangs werd een fabriek van kunstmestfabrikant Yara stilgelegd omdat de vergunning voor die fabriek door de rechter werd vernietigd. De Provincie Zeeland gaat die uitspraak nu in een hoger beroep aanvechten.

Eind vorige maand moest de Ureum 8 fabriek in Sluiskil gesloten worden. De reden: de in 2018 gebouwde fabriek had een vergunning die gebaseerd was op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Omdat het PAS niet voldoet aan Europese richtlijnen, had de fabriek volgens Mobilisation for the Environment nooit gebouwd mogen worden.

De Raad van State verklaarde het PAS in 2019 als ongeldig. In eerste instantie zou die beslissing geen problemen opleveren voor reeds verleende vergunningen die niet meer aangevochten zouden kunnen worden. Mobilisation en de Vereniging Leefmilieu tekenden daar echter toch bezwaar tegen aan. Hoewel de Provincie dat bezwaar verwierp, omdat er niet meer dan een jaar beroep kan worden aangetekend na het verstrijken van de beroepstermijn, meende de rechter dat dat wél kon. Volgens de rechter hadden de organisaties in een eerder stadium direct geïnformeerd moeten worden toen de vergunning eenmaal verstrekt was.

De Provincie gaat nu in beroep omdat ze meent dat de argumenten voor de vergunningsverlening onvoldoende gehoord zijn.