Shell bouwt in Moerdijk een pyrolyse-olie-upgrader

Het zonnepark van Shell in Moerdijk (foto: Shell).

Shell bouwt in Moerdijk een nieuwe fabriek die ervoor gaat zorgen dat van plastic afval weer nieuwe chemicaliën gemaakt worden. Het gaat om een zogeheten pyrolyse-olie-upgrader. De fabriek kan de kwaliteit van pyrolyse-olie – een vloeistof gemaakt van moeilijk te recyclen plastic afval – verbeteren en omzetten in chemische grondstoffen voor de fabrieken op Shell Chemicals Park Moerdijk. De fabriek is naar verwachting in 2024 operationeel.

“Als de installatie operationeel is kan een hoeveelheid plasticafval worden gebruikt vergelijkbaar met wat in de provincie Noord-Brabant wordt ingezameld. Over een paar jaar wil Shell de capaciteit uitbreiden en kan de fabriek een hoeveelheid kunststof verwerken die gelijkstaat aan alle Nederlandse plasticafval, zegt Richard Zwinkels, general manager van Shell Chemicals Park Moerdijk in De Volkskrant. Ongeveer 10 procent van de totale kunststofproductie in Moerdijk moet zo worden verduurzaamd. ‘Dat betekent dus 10 procent minder aardolie. Dat is gigantisch’, aldus Zwinkels.

Netto CO2-neutraal

Door afvalstromen deels als grondstof te gebruiken en vrijkomende kooldioxide op te slaan, wil Shell zijn chemiepark in Moerdijk over tien jaar netto CO2-neutraal hebben. Dit betekent volgens De Volkskrant niet dat er geen CO2 meer wordt uitgestoten, maar dat met behulp van CO2-afvang en het gebruik van biomassa en plasticafval het klimaatkasboekje van het chemiepark op papier in balans is.

Nieuwe en nuttige producten

“Deze investering sluit aan bij onze ambitie om de chemische recyclingindustrie verder te ontwikkelen. Wij kunnen als industrie moeilijk te recyclen plastics veranderen in nieuwe en nuttige producten. We werken samen met klanten en partners om de gedeelde duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, zegt Robin Mooldijk, Executive Vice President Shell Chemicals & Products.

Waterstof

Naast de investering in de nieuwe fabriek vormt waterstof een belangrijk onderdeel in de ambities van Shell in Moerdijk. Het bedrijf werkt aan plannen voor de bouw van een installatie die waterstof produceert uit restgassen die vrijkomen bij andere productieprocessen op het park. Shell kan deze waterstof gebruiken om de industriële fornuizen te verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij het maken van waterstof kan worden afgevangen en opgeslagen in oude gasvelden onder de zeebodem.

Energietransitie

“Shell Chemicals Park Moerdijk wil de energietransitie versnellen, koploper zijn in de transformatie van de Nederlandse chemische industrie en groeien door meer circulaire, koolstofarme producten te maken voor haar klanten en de maatschappij”, zegt Zwinkels. “We hebben drie belangrijke doelen: netto-nul uitstoot binnen tien jaar, het verhogen van het gebruik van circulaire grondstoffen en grondstoffen op biologische basis en het verdubbelen van het aantal chemische producten door te investeren in nieuwe productlijnen.”

Miljarden investeren

Shell wil de komende tien jaar miljarden investeren in het chemiecomplex in Moerdijk, binnen de bestaande kaders voor kapitaalallocatie en onder voorbehoud van investeringsbeslissingen. Dit kan leiden tot een verdubbeling van het aantal fabrieken, terwijl netto geen CO2 wordt uitgestoten.