Er komt in de Rotterdamse haven binnenkort een nieuwe fabriek van Shell die zo’n 360.000 ton afval per jaar gaat omzetten in 220.000 ton (270 miljoen liter) biomethanol. Laatstgenoemde substantie is nodig voor de productie van een grote hoeveelheid dagelijkse producten en is tegelijkertijd een hernieuwbare grondstof. Het afval is omgerekend afkomstig van zo’n 700.000 huishoudens en geeft een vermindering van 300.000 ton CO2-uitstoot.

Met als doel de ontwikkeling en opschaling van deze nieuwe technologie mogelijk te maken, ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen van Shell. Andere supporters zijn de gemeente Rotterdam, de provincie Rotterdam en het zogenoemde Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Er wordt overigens gebruik gemaakt van een innoverende technologie afkomstig van het Canadese Enerkem. De fabriek zal in de Botlek komen te staan. Het verwerkt niet-recyclebaar gemengd afval, zoals plastic, dat wordt omgezet (in eerste instantie) in synthesegas. Tweede stap is om het tot schone methanol om te zetten. Afnemers zijn de chemische industrie en de transportsector. Die sectoren gebruiken nu al methanol, maar die methanol is nu nog afkomstig van fossiele grondstoffen als aardgas en kolen.

In totaal komen er twee productielijnen in de nieuwe fabriek. Hiermee kan een dubbele hoeveelheid productie worden gedraaid vergeleken met het Canadese Enerkem. Voordeel van de locatie in Rotterdam is de moderne infrastructuur en de samenwerking met Nouryon en Air Liquide die waterstof en zuurstof leveren. Doel is dat de methanol wordt verkocht aan Shell en aan Nouryon.

De nieuwe fabriek maakt overigens deel uit van het waste-to-chemicals-project in Rotterdam. Dit programma is erop gericht om een duurzamere chemische industrie en een circulaire economie te realiseren. Kern van dit alles is dat een baanbrekende cleantech-technologie van het Canadese Enerkem wordt benut. Hiermee is het project het eerste initiatief dat een duurzame oplossing biedt voor niet-recyclebaar afval, te weten niet-herwinbaar plastic en andere gemengde afvalstromen.