Toxicoloog over PFAS van 3M: ‘ik zou vis uit de Westerschelde niet eten’

In Zeeland is grote ongerustheid ontstaan nadat is gebleken dat omwonenden van de 3M fabriek in Zwijndrecht (België) hoge PFAS waardes in hun bloed hebben. De provincie stelt daarom een onderzoek in naar het voorkomen van PFAS in vis uit de Westerschelde.

Het bloedonderzoek bij 3M omwonenden leidde al eerder tot ongerustheid bij de Zeeuwen. Al in 2015 bleek er in vis, vogels en zeehonden meer PFAS te zitten dan in dieren die in vergelijkbare gebieden leven. De PFAS in de Westerschelde is afkomstig van 3M, die in de haven van Antwerpen PFAS loost. Zeehonden bleken zeven maal meer PFAS te bevatten dan zeehonden in de Duitse Bocht. Onderzoeken leken uit te wijzen dat de PFAS invloed zou hebben om het afweersysteem en reproductie bij de zeehonden, maar er werd lange tijd niets met de gegevens gedaan.

Onderzoek

Toen de rechter onlangs besloot om diverse productieprocessen bij 3M stil te leggen, werd de noodzaak van de provincie Zeeland om zelf op onderzoek uit te gaan relevanter. Onderzoekers van Universiteit Wageningen starten binnenkort met het onderzoeken van vis en schaaldieren in de Westerschelde. Ook worden mogelijk lamsoor (marine plant) en zeekraal onderzocht.

Afraden

Vooruitlopend op het onderzoek, liet Omroep Zeeland zelf een onderzoek uitvoeren door een laboratorium in Grauw. De omroep liet slib, lamsoren, bot en zeekraal door het lab onderzoeken. De resultaten werden aan toxicoloog Ron Hoogeboom van Universiteit Wageningen voorgelegd. Zijn conclusie luidde: de concentratie PFAS in zeekraal, lamsoor en slib vallen mee. Echter, de concentratie van 49 nanogram PFAS in bot is voor Hoogenboom voldoende om het eten van de vissoort af te raden. Volgens de toxicoloog werd in bot nooit een dergelijk hoge concentratie PFAS aangetroffen.