Waterschap en DCMR willen samen lozingen afvalwater bedrijven tegengaan

Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond gaan kennis delen en samen inspecties uitvoeren bij industriële bedrijven in het Rijnmondgebied. Zo willen de twee overheden vervuiling bij de bron aanpakken en voorkomen dat die het oppervlaktewater bereikt. De samenwerking maakt het mogelijk risico’s voor de waterkwaliteit beter in beeld te brengen en vroegtijdig maatregelen te nemen, stellen de betrokken partijen.

Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren gezamenlijk toezicht uit op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Deze zogeheten indirecte lozingen kunnen tot ernstige vervuiling van het rioolwater leiden. Neem bijvoorbeeld het incident in Hoogvliet uit 2019. Het afvalwater bevatte door een industriële lozing stoffen waardoor bacteriën in de rioolwaterzuivering doodgingen en het zuiveringsproces werd verstoord.

Voorkomen

Omdat elk bedrijfsproces waarbij afvalwater ontstaat weer anders is, vraagt het controleren van afvalwater om hele specifieke kennis. Welke stoffen zijn schadelijk voor de bacteriën in de rioolwaterzuiveringsinstallaties? Hoe werkt de eigen voorzuivering van een bedrijf? Welke stoffen kunnen niet afgebroken worden en stromen dus door naar de grote rivieren? Welke maatregelen zijn effectief om vervuiling van het afvalwater te voorkomen?

Samenwerking

De samenwerking maakt het mogelijk risico’s voor de waterkwaliteit beter in beeld te brengen en vroegtijdig maatregelen te nemen. Bijkomend voordeel van de samenwerking is dat vervuiling aanpakken bij de bron (de bedrijven) gemakkelijker en goedkoper is, stellen DCMR en het waterschap.