Xycle in Rotterdam zet plastic afval voor 81 procent om in pryrolyse-olie

Xcycle plant

Xycle staat op het punt om in de Rotterdamse haven een fabriek te bouwen die jaarlijks 20.000 ton aan niet-mechanisch recyclebaar plastic omzet in 20 miljoen liter pyrolyse-olie. Het Havenbedrijf Rotterdam verhuurt hiervoor aan Xycle een terrein in de Europoort. Start van de bouw van deze eerste Xycle-installatie staat gepland voor het vierde kwartaal 2022. 

Xycle is een joint venture van NoWit, Patpert Teknow Systems and Vopak. Het bedrijf werkte 14 jaar aan een techniek om op grote schaal niet mechanisch-recyclebaar plastic afval door chemische recycling om te zetten in pyrolyse-olie en syngas.

Het onderzoek richtte zich volgens business developer Arie van Vliet van Xycle op het ontwikkelen van de techniek en het verbeteren van de procesparameters om een zo zuiver mogelijke pyrolyse-olie te verkrijgen. Ook zijn verschillende katalysatoren getest. Die spelen een essentiële rol bij de omzetting van plastic afval in pyrolyse-olie.

De technologie provider Patpert- tevens één van de drie aandeelhouders van Xycle- heeft de afgelopen jaren in India 22 pyrolyse installaties succesvol geïnstalleerd. De technologie is dus beproefd en bewezen.

“Het reactorontwerp is in principe hetzelfde als voor het project in Rotterdam”, zegt Van Vliet. “We gebruiken alleen andere metalen in verband met hogere eisen voor het zeeklimaat in de Rotterdamse haven.” Ook gelden hier strengere emissie-eisen en hogere veiligheidsnormen in vergelijking met India.

Omgevings- en bouwvergunning

De technologie om van Xycle om plastic chemisch te recyclen onderscheidt zich volgens hem om twee redenen van andere technologieën. “In de eerste plaats is onze technologie in India op commerciële schaal beproefd en bewezen. Daarnaast realiseren wij een zeer hoge yield: 81 procent van het voorbewerkte plastic afval zetten we voor 81 procent om in pyrolyse-olie. Deze volledige fractie is als feedstock geschikt voor de stoomkrakers van onze afnemers.”

Tijdens het depolymerisatieproces worden de polymeren uit het plastic afval tot kortere koolstofketens afgebroken. Naast de pyrolyse-olie ontstaat er 14 procent syngas (of pyrolysegas) en 5 procent afvalwater en char.

Het pryrolyseproces draait voornamelijk op het zelf geproduceerde pyrolysegas. Daarnaast is er wat elektriciteitsgebruik voor onder meer de pompen, koeltoren en compressoren. De meeste energie (elektriciteit) is nodig voor de voorbewerking van het plastic afval (shredder, windshifter, NIR-scheider etc.). Het verbruik hang volgens Van Vliet sterk af van de hoeveelheid vervuiling in het plastic afval.

Een deel van de mogelijk aanwezige zeer zorgwekkende stoffen in het plastic afval wordt in het pyrolyseproces vernietigd, stelt Van Vliet. “De rest wordt vernietigd tijdens het kraakproces van onze afnemers.”

Xycle verwacht in het derde kwartaal de omgevings- en bouwvergunning te ontvangen. Zo kan er eind dit jaar nog gestart worden met de bouw van de installatie, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 operationeel is.

Wereldwijd uitrollen

De ambities van Xycle gaan verder dan Rotterdam. Naast deze installatie die 20.000 ton plastic omzet in circa 20 miljoen liter pyrolyse-olie, wil Xycle fabrieken exploiteren met een capaciteit van 80 tot 100.000 ton per jaar. Daarbij moet de depolymerisatie-technologie van Xycle wereldwijd worden uitgerold. De komende jaren wil Xycle meerdere van deze grotere fabrieken realiseren op verschillende plekken in de wereld.

Circulaire oplossing

Momenteel kan minder dan een kwart van al het plastic afval wereldwijd gerecycleerd worden. Dat betekent dat de rest van het plastic op de vuilnisbelt terecht komt, wordt verbrand of in het milieu wordt gedumpt. De Xycle-installatie is self-supporting en draait op de brandstof die de machine zelf produceert. Door plastic op deze manier te recyclen zijn niet alleen minder nieuwe grondstoffen nodig, maar is ook de CO2 uitstoot significant lager dan wanneer gemengd kunststofafval verbrand wordt, zoals dat nu veelal gebeurt.